Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Det är i Norrbotten det händer

på vilden syns ett vintrigt gruvområde i Norrbotten. Det är skymning eller gryning.

Med gruvbranschen som motor har länet en hög tillväxt, stora investeringar på väg och låg arbetslöshet. Men det finns också stora utmaningar. Det visar en rapport om Norrbottens utveckling som tagits fram i samarbete mellan Länsstyrelsen, Region Norrbotten och Luleå tekniska universitet.

Uppåt sedan 2010-talet

Sedan gruvboomen fick fart i början av 2010-talet pekar de flesta grafer uppåt för Norrbotten. Det framgår i den nya rapporten ”Norrbottens roll i samhällsekonomin”.
Norrbottens bruttoregionalprodukt har varit näst störst i landet under flera år. Mellan 2007 och 2018 har tillväxten varit högre i Norrbotten än för Sverige sammantaget. Arbetslösheten är låg och lönenivån hög jämfört med andra län. Under 2000-talet har Norrbotten haft landets högsta tillväxttakt i regional inkomst. Från 1999 till 2019 gick länet från vara ett av länen med högst bidragsberoende, till att vara ett av dem med lägst.

Grön omställning stora investeringar

Nu väntar nästa stora steg med satsningar på grön omställning där investeringarna förväntas uppgå till tusen miljarder kronor. Det handlar om fossilfritt stål, elektrifiering av gruvindustrin och vindkraft.

Utmaningarna

Gruv- och stålindustrin bidrar starkt till välstånd och framtidstro i länet. Rapporten pekar samtidigt på utmaningarna. När en stor bransch dominerar får det exempelvis följder som kan hämma länets utveckling. Även om gruvindustrin är en stark tillväxtmotor så ger den länet en mindre stabil ekonomisk utveckling jämfört med andra län. Länet bir sårbart för svängningar i den globala konjunkturen. Norrbottens näringsliv behöver, enligt rapporten, fler ben att stå på.

Utbildningsnivån är ett annat skäl till oro, enligt rapporten. Norrbotten har lägre andel högskoleutbildade än landet som helhet, och gapet ökar. Ytterligare en utmaning är tillgången till arbetskraft. Många företag uppger redan att brist på personal hämmar tillväxten.

Mer krävs för en stabil tillväxt

—Det är i Norrbotten det händer. De aviserade satsningarna i mångmiljardklassen är de största i länets historia. Helt fantastiskt. Vi står samtidigt inför många stora utmaningar. För att nå en stabil tillväxt handlar det ytterst om att öka länets attraktivitet och få fler att satsa på en framtid i Norrbotten. Vi måste bli mycket bättre på att öka kunskapen om de goda förutsättningar som finns här, säger landshövding Lotta Finstorp.

Kontakt