Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Bara åtta personer får delta i en allmän sammankomst

Länsstyrelsen i Norrbottens läns logotyp

Folkrörelsen ”Bensinupproret” genom talesperson måste vidta åtgärder så att antalet deltagare vid evenemangen i Kalmar, Stockholm, Göteborg, Växjö, Falun och Luleå den första maj, inte överstiger åtta deltagare. Om de inte gör det har de sex länsstyrelserna beslutat om ett vite på 20 000 kronor per evenemang.

Polismyndigheten har gjort bedömningen att evenemanget klassas som en allmän sammankomst och därmed gäller den tillfälliga covid-19-lagen. Enligt 3 kap. 1 § förordningen (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 ska den som anordnar en allmän sammankomst eller offentlig tillställning som omfattas av ordningslagen, begränsa antalet deltagare till högst åtta.

- Utifrån det som framkommit i ärendet bedömer länsstyrelserna att evenemangen omfattas av lagstiftningen som syftar till att förhindra smittspridning av sjukdomen covid-19, säger Lina Segerlund, enhetschef på Länsstyrelsen i Norrbottens län.

I den öppna Facebookgruppen ”Bensinupproret 2.0” uppmanas gruppens medlemmar att delta och följa de sex demonstrationerna lördagen den 1 maj.

̶ - Eftersom många människor förväntas anslutas till evenemanget är det förenat med särskilt stor risk för smittspridning, menar Lina Segerlund.

Länsstyrelserna bedömer inte att bensinupproret kommer att säkerställa att evenemanget inte överstiger åtta deltagare. Därför är föreläggandet förenat med ett vite om 20 000 kronor, som får bedömas vara både tillräckligt kännbart och proportionerligt i förhållande till överträdelsens art.

Smittskyddsläget i Norrbottens län är allvarligt. Smittskyddsläkare Anders Nystedt bedömer därför att det är olämpligt att delta i allmänna sammankomster av detta slag.

Kontakt