Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Fisketillsynskampanj gav resultat

fiskeredskap och två fiskar

Beslagtagna ståndkrokar och fiskar

Under våren har Länsstyrelsen genomfört en särskild satsning på fisketillsynen i Arjeplogs kommun. I helgen gav arbetet resultat när ett antal skoterburna personer som fiskade med ståndkrokar på ett stängt vatten upptäcktes. Fiskeredskapen och den fisk som hade fångats togs i beslag och personerna har polisanmälan att vänta.

Arjeplog är den största fjällkommunen vad gäller antal besökande fiskare och försålda fiskekort. Inte minst det skoterburna pimpelfisket under vårvintern är populärt och lockar många besökare från kusten och andra delar av Sverige. Under normala pandemifria år lockar fisket och möjligheterna till skoteråkning också många norrmän och finländare.

— Vanligtvis bedriver vi vinterns fisketillsyn med snöskoter men under denna kampanj har vi även att använt helikopter för att kunna täcka stora områden och många vatten, säger Dan Blomkvist, länsfiskekonsulent på Länsstyrelsen i Norrbottens län.

Ståndkrokar beslagtogs i flugfiskevatten

När tillsynspatrullen passerade ett av de vatten som är avsatt enbart för flugfiske och således stängt för vinterfiske upptäcktes tre skotrar och ett antal personer som hade placerat ut sex stycken ståndkrokar. Vid en närmare kontroll upptäcktes också ett par öringar, varav en var mindre än minimimåttet, som hade fångats och avlivats.

— Ståndkrok är ett mycket effektivt redskap för öring och kan orsaka stor skada i små och intima vatten som exempelvis flugfiskesträckorna. Ett fångstuttag under vintern innebär per automatik att man försämrar fiskemöjligheterna under den kommande sommarsäsongen, säger Blomkvist.

De otillåtna redskapen och fiskarna togs i beslag och polisanmälan kommer att upprättas på personerna.

Under helgen har totalt ett 80-tal personer kontrollerats men det var endast i samband med det olovliga fisket på flugfiskesträckan som det blev aktuellt med polisanmälan.

Positiv utveckling

Länsfiskekonsulentens slutsatser efter tillsynsinsatsen är att mönstret för regelefterlevnaden ganska väl stämmer med tidigare erfarenheter. Det innebär att de allra flesta anstränger sig för att följa de regler som finns och tycker att det är bra att det sker kontroller men att ett mindre antal chansar och låter bli att lösa fiskekort eller fiskar på otillåtet sätt.

På Länsstyrelsen har man uppfattningen att det sker en positiv utveckling inom fjällfiskeverksamheten där kunskapen och förståelsen för regelverket hela tiden ökar bland de fiskande. Man betonar också värdet av information och den sociala dimensionen.

— Vi tror inte att man kan jaga folk till lydnad i sådana här frågor, men med hjälp av bra information och en ökad medvetenhet så ser vi att det uppstår ett socialt tryck där det inte längre är okej att bete sig hur som helst vid fiskevattnen. Det här har nog kommit längst inom sommarfisket men det är på gång inom vinterfisket också, sammanfattar Blomkvist.

Bakgrund

När man köper fiskekort för statens vatten ovan odlingsgränsen får man rätt att fiska med handredskap vilket innebär fiske med ett spö som ska föras från handen eller vara under omedelbar uppsikt av den fiskande. Om man agnar ut sitt pimpelspö utan att ha uppsikt över det, exempelvis över natten, eller sätter ut flera spön så klassas det som ståndkrokfiske och då omfattas det inte längre av fiskekortet.

Kontakt

Dan Blomkvist

Länsfiskekonsulent