Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Natur på recept

kvinna sträcker upp armarna när hon tittar ut över skogslandskap. höstfärger.

Arbetet är ett led i verkställandet av Norrbottens folkhälsostrategi. Foto: Mostphotos.

Nu startar pilotprojektet ”Naturaktivitet på recept” som är ett samarbete mellan Länsstyrelsen i Norrbotten, Region Norrbotten och fyra pilotkommuner i länet. Målet är att ta fram digitala kartor till promenadstigar och rogivande platser som bland annat kan användas av patienter som föreskrivs fysisk aktivitet på recept.

FaR®-metoden (fysisk aktivitet på recept) har använts av Region Norrbotten sedan 2006. Det finns idag ett stort behov av att förskriva fysisk aktivitet eftersom våra levnadsvanor blir mer och mer stillasittande. FaR® ersätter eller kompletterar läkemedel eller annan behandling och används både i förebyggande och behandlande syfte. Promenader är en vanlig ordinerad aktivitet.

Natur och friluftsliv är ofta en bra inkörsport till ett aktivare och friskare liv. En promenad i naturen har bevisats ha god återhämtande effekt och motverkar stress och mental ohälsa.

— Genom projektet vill vi underlätta för människor som föreskrivs fysisk aktivitet på recept att ta sig ut i naturen, och på så sätt ta del av fördelarna både av fysisk aktivitet och naturens läkande kraft, säger Victoria Bystedt, friluftslivssamordnare på Länsstyrelsen i Norrbotten.

Målet är att ta fram foldrar för utskrift med kartor, bilder och beskrivning i text som ska underlätta för och inspirera människor att ta sig ut i naturen. Förhoppningen är att underlaget även ska kunna användas av t.ex. allmänheten, skolor, arbetsplatser, särskilda boenden, företag inom t.ex. grön hälsa och omsorg med flera.

— Vi hoppas också att fler kommuner i länet kommer att vilja ansluta sig på sikt. Arbetet är ett led i verkställandet av Norrbottens folkhälsostrategi. Projektet ligger också rätt i tiden då 2021 är utsett som Friluftslivets år i Sverige med syfte att få fler människor att prova på och långsiktigt fortsätta med friluftsliv, säger Victoria Bystedt.

Den pågående Corona-pandemin har också bidragit till att fler människor börjat söka sig ut i naturen för avkoppling och umgänge under säkrare former. Samtidigt pågår flera andra aktiviteter i och utanför regionen som kopplar samman natur och hälsa.

Kommunerna som deltar i pilotprojektet är Arjeplog, Jokkmokk, Piteå, och Överkalix.

Kontakt

Margareta Eriksson

Strateg vid folkhälsocentrum Region Norrbotten 

Telefon 0920-28 41 80