Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ta del av aktuell forskning om skogen

En kotte och barr Foto: Johnér med Länsstyrensens dekorelement infogat som vit skiss

Den 21 april arrangerar Norrbottens regionala Skogsprogram i samverkan med Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) online-seminarium baserade på aktuell forskning om skogen.

Det regionala skogsprogrammet i Norrbottens län har fokus på och ansvar för frågor som rör forskning, innovation och utveckling.

— Det här seminariet är ett resultat av den samverkan som sker inom fyrlänssamarbetet, och vårt mål är att vi ska nå ut med ny kunskap om skogen till alla som är intresserade, säger Maria Palo Isaksson på Länsstyrelsen i Norrbottens län.

Seminariets innehåll

De fyra kunskapsseminarierna berör följande ämnen:

  • skogliga framtidsanalyser för ett hållbart skogsbruk
  • samförvaltning av klövvilt och skog
  • hyggesfritt skogsbruk
  • multiskadad skog.

Föredragen är ca 20 minuter långa och efterföljs av diskussionspass där deltagarna har möjlighet att delta i fördjupade diskussioner med föredragshållarna.

Erfaren moderator

Moderator för dagen är Lotta Möller, som har bred erfarenhet av skogliga frågor ur olika perspektiv och bland annat har modererat kunskapsseminarier inom det nationella skogsprogrammet.

Anmäl dig redan i dag

Sista anmälningsdag är den 13 april och antalet platser på de fördjupade diskussionerna är begränsat, så anmäl dig redan idag.

Anmälan till Skogsprogrammet Norrbotten - digitalt seminarium 21 april

I dag har mer än etthundra länder nationella skogsprogram och begreppet skogsprogram är internationellt etablerat. Sveriges nationella skogsprograms vision lyder:

”Skogen, det gröna guldet, ska bidra med jobb och hållbar tillväxt i hela landet samt till utvecklingen av en växande bioekonomi.”

Till visionen finns fem fokusområden och ett antal mål kopplade. Norrbottens regionala skogsprogram ska bidra till det nationella programmets vision och till ett eller flera mål. Insatserna ska även skapa förutsättningar för en långsiktig och strategisk samverkan mellan intressenter på regional nivå och erbjuda en arena för dialog kring intressekonflikter.

Norrbottens regionala skogsprogram

Kontakt