Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Urskog i Norrbotten skyddas

Vy över skogsberget Stor-Pållar. Fotograf: Länsstyrelsen Norrbotten

Stor-Pållar, så heter det nybildade naturreservatet utanför Pålkem i Gällivare kommun. Området bjuder på en mångskiftande natur med urgamla skogar och vidsträckta myrar. Reservatet hyser flera sällsynta växt- och djurarter som nu får ett skydd för framtiden.

Det finns få områden som Stor-Pållar kvar i de svenska skogarna, ett drygt 500 hektar stort sammanhängande område med en mosaik av myrar, skogsberg och nästintill orörda skogar där träden är upp emot 400 år.
I Stor-Pållar trivs flera av naturskogens fåglar, bland annat kan man stöta på tjäder, videsparv och lavskrika. Skogsberget Stor-Pållar lämpar sig väl som mål för vandringsturer genom de obanade urskogsmiljöerna som reservatet bjuder på.

—Vårt uppdrag handlar om att hitta och skydda de mest värdefulla delarna av Norrbottens natur. Stor-Pållar är ett sådant område. Här finns flera växter och djur som tyvärr blivit mycket sällsynta i länets skogar. Om vi inte skyddar deras livsmiljöer riskerar de att försvinna helt, säger Per-Anders Jonsson, chef på Länsstyrelsens Naturskyddsenhet.

Gamla tallar och granar i Stor-Pållars skogar. Fotograf: Länsstyrelsen Norrbotten

Kontakt