Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Kurser om vårt rika odlingslandskap

Om din förening vill genomföra en kurs om något som är knutet till odlingslandskapets natur- eller kulturvärden i sommar så kan ni få hjälp med arrangemang och kostnader kring detta via Landsbygdsprogrammet.

Förslag på kurser

Möjligheterna är många! Det kan exempelvis vara kurser som handlar om:

  • skötsel av ängs- och betesmarker
  • lieslåtter
  • hässjning
  • hävdgynnade växtarter
  • odlingslandskapets fåglar eller insekter
  • pollinatörer
  • kulturvärden som kan kopplas till odlingslandskapet och restaurering av dessa.

Stöd för kostnader

Kostnader ni kan få hjälp med är exempelvis kursledare, lokalhyra och materialkostnader.

Kontakta oss i god tid

Det är viktigt att ni hör av er i god tid, redan i idéstadiet, då det finns lite villkor för vad som kan ingå och hur inbjudningarna ska se ut.

Kontakt