Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

14 nya naturreservat i Norrbottens län 2020

Döda liggande träd och stående träd med förkolnad stam. Foto.

Ainavarto, nordost om Nattavaara, är ett större område med gammal, urskogsartad skog och orörda myrar. Foto: Länsstyrelsen/Frédéric Forsmark.

Länsstyrelsens arbete med att skydda värdefulla naturområden ledde under 2020 till att 14 nya naturreservat bildades i Norrbottens län. Totalt i länet finns det nu 435 naturreservat och i hela landet är siffran 5242. Flest nya reservat förra året tillkom i Dalarnas län medan störst landareal skyddades i Norrbotten.

De nya reservaten i Norrbotten består i huvudsak av områden med gammal naturskog och urskogsartad skog. Storleken på områdena varierar från knappt 100 hektar till närmare 3000 hektar (30 kvadratkilometer).

Viktigt verktyg

Uppdraget att skydda natur är en hörnsten i arbetet med att nå Sveriges miljömål och en hållbar utveckling.

- Att avsätta naturreservat är ett av de viktigaste och mest långsiktiga verktygen som Sverige och världen har för att säkra värdefull natur för framtiden och kommande generationer, säger Per-Anders Jonsson, chef för naturskyddsenheten på Länsstyrelsen i Norrbottens län.

Fåglar och friluftsliv

De områden som skyddas är ”öar” av ursprunglig natur i det brukade landskapet. De är livsviktiga för lavskrikan, spillkråkan och många andra av gammelskogens arter.

- Flera av de nya reservaten är dessutom utmärkta för naturupplevelser och friluftsliv, fortsätter Per-Anders Jonsson. Här får både vi och våra barn och barnbarn chansen att uppleva och vistas i ursprunglig natur.

Mest i fjällen

Naturreservaten i Norrbotten varierar kraftigt i storlek, från det minsta på knappt 5 hektar till det största på drygt 300 000 ha, en yta större än Blekinge län. Av det totala skyddet i form av naturreservat och nationalparker ligger det mesta i fjällområdet, där också huvuddelen av länets skyddade natur finns.

Andelen formellt skyddad skogsmark har blivit större de senaste åren, men än så länge från relativt blygsamma siffror om man ser till området nedan fjällen. Där är cirka 4,6 procent av den produktiva skogsmarken formellt skyddad i Norrbotten och Västerbottens län. Den sammanlagda ytan av alla naturreservat och nationalparker motsvarar cirka en fjärdedel av länets landyta. Den största delen av den skyddade arealen utgörs av fjäll, fjällbjörkskog och fjällnära skog.

Skyddad natur

  • Nedanför fjällområdet är cirka 4,6 procent av den produktiva skogsmarken formellt skyddad i Västerbottens och Norrbottens län.
  • Huvuddelen av länets totala areal skyddad natur (naturreservat och nationalparker) finns i fjällområdet.
  • Sammanlagt utgör naturreservat och nationalparker cirka en fjärdedel av länets yta. Denna yta består främst av fjäll, fjällbjörkskog och fjällnära skog.


Nya och utökade naturreservat i Norrbottens län 2020. Asterix (*) markerar att området ingår i ett planerat större reservat. Klicka på områdets namn för mer information. Summan av arealerna i tabellen nedan är cirka 8300 hektar.

Namn

Kommun

Areal (hektar)

Vathaanvaara

Kiruna

2795

Matala Kuusivaara*

Kiruna

885

Kuusivaara-Penikkajärvi

Kiruna

188

Laurivaara

Kiruna

752

Norra Jukkasvaara

Pajala

136

Päävaara

Pajala

443

Sileäkielinen

Gällivare

90

Ainavarto

Gällivare

1487

Jarrebäcken

Jokkmokk

101

Illok

Jokkmokk

156

Ylinen Honkanenvaara

Övertorneå

154

Mossabäcken*

Luleå

47

Storsanden

Luleå

76

Långberget

Boden

66

Utökning Rissavaara

Pajala

838

Utökning Visttjärnliden

Älvsbyn

51

Kontakt

Per-Anders Jonsson

Enhetschef naturskyddsenheten

Telefon 070-389 60 83