Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Besökarna ökar på fjällanläggningarna

En skidanläggning med en kö till liften. Foto.

Länsstyrelsens tillsyn av covid-19-lagen visar att verksamhetsutövarna i stor utsträckning är bra på att följa lagen. Det svåraste tycks vara att få besökarna att ta sitt eget ansvar. Något som är extra viktigt inför det kommande sportlovet.

Efter snart två månaders arbete med pandemitillsyn konstaterar enhetschef Lina Segerlund att de verksamheter som tillsynats verkligen vill göra rätt. De brister som har upptäckts i samband med tillsyn har antingen rättats till direkt eller så snart möjlighet har funnits.

- Jag upplever att det finns en stor vilja hos verksamhetsutövarna att bidra till minskad smittspridning, säger Lina Segerlund. Hon konstaterar samtidigt att det kan vara en utmaning att göra rätt bland alla nya regler och rekommendationer som kommit.

De vanligaste bristerna har handlat om beräkningarna av maxantalet besökare som får vistas i lokalerna eller att man inte har dokumenterat smittskyddsåtgärderna, vilket är ett lagkrav.

- Vi på Länsstyrelsen vill gärna hjälpa verksamhetsutövarna och uppmuntrar dem att kontakta oss när de har frågor. Vi har ju ett gemensamt mål, att stoppa smittspridningen, konstaterar Lina Segerlund.

Det individuella ansvaret

En sak som till exempel många affärsinnehavare tar upp är att besökare inte håller avstånd till andra. Då kan det ändå uppstå trängsel, trots begränsat antal besökare. Många vittnar också om att människor fortfarande besöker butiker flera tillsammans, en del till och med i större grupper, trots att det uppmuntras att vi under pandemin gör våra inköp ensamma. Detta är inget som lagstiftningen kommer år. Vi ser också att många handlar sin mat på torsdag och fredag eftermiddag, vilket också bidrar till trängsel.

Många besökare på fjällanläggningar

Flera fjällanläggningar vittnar om att besöksantalet redan är stort på deras anläggningar.

- Vi går nu in nu i ett sportlov där vi befarar att mängden besökare ökas ytterligare i turist- och fjällanläggningar, säger Lina Segerlund. Därför är det mycket viktigt att varje individ tar sitt ansvar. Tänk på att resa säkert, hålla avstånd och följa anläggningarnas uppmaningar och de regionala rekommendationerna. Hur väl människor lyckas följa reglerna kommer spela stor roll för den fortsatta smittspridningen.

Kontakt