Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

SKAPA söker 2021 års bästa uppfinnare och innovatör

Nu kan du ansöka om SKAPA-priset 2021. Över en miljon kronor delas ut. Särskilt pris till årets unga innovatör.

I över 30 år har stiftelsen SKAPA delat ut SKAPA-priset. Uppfinningar som kan utvecklas till innovationer är nyckeln till Sveriges välstånd. Vi bär på en stolt uppfinnartradition alltsedan Alfred Nobels dagar.

SKAPA-priset

Stiftelsen SKAPA vill uppmuntra idérika människor genom att dela ut Sveriges största innovationspris – SKAPA-priset. Stiftelsen SKAPA uppmanar idérika människor att tävla om SKAPA-priset. Unga, födda mellan 1991och 2001, tävlar också om SKAPA-talang för unga innovatörer.

Enkelt att söka

Intresset för SKAPA priserna ökar för varje år och i år hoppas SKAPA på fler tävlande än någonsin. Det är enkelt att delta när allt sker digitalt. Ansökningsformuläret ligger på stiftelsens hemsida, www.stiftelsenskapa.se.länk till annan webbplats Man kan söka själv eller nominera någon annan.

Unga lovande uppfinnare

Alla födda mellan 1991 och 2001 har också möjlighet att tävla om SKAPA-talang för unga
innovatörer.
— Det är viktigt att uppmärksamma unga innovatörer i ett tidigt skedde för att öka deras intresse samt ge dem möjligheter till fortsatt engagemang och fokus kring större innovationsprojekt i framtiden. Vi vill nå unga och särskilt fler kvinnliga innovatörer som vill förverkliga sina idéer, säger landshövding Minoo Akhtarzand, ordförande i SKAPA.

Pristagare på länsnivå

Det första steget i urvalsprocessen sker på länsnivå, där en regional SKAPA-jury bestående av representanter från länsstyrelser, Science Parks, Almi Företagspartner, lokala uppfinnarföreningar och andra regionala aktörer utser länsvinnare.

En länsvinnare för SKAPA-priset och en länsvinnare för SKAPA-talang för unga innovatörer utses. Länsvinnarna går sedan vidare för att delta i tävlingen på den nationella nivån där den nationella juryn utser årets nationella pristagare.
I varje län hålls en länsprisutdelning med landshövdingen som prisutdelare. Där delas priser på minst 10 000 kronor ut till varje länsvinnare.

Ansökningarna till SKAPA-priset och SKAPA-talang för unga innovatörer hanteras gemensamt

 • Man kan söka själv eller nominera någon annan.
 • Ansökan görs senast 31 maj 2021
 • Även i år sker ansökan i det ansökningsformulär som ligger på www.stiftelsenskapa.selänk till annan webbplats
 • Formuläret gäller för både SKAPA-priset och SKAPA-talang för unga innovatörer.
  Ansökan skickas av stiftelsen SKAPA vidare till en länsjury i ditt län.
 • Urvalet sker i två steg
 1. Först sker urvalet regionalt inom länet, där den regionala juryn utser länsvinnare
  för SKAPA-priset och, bland dem som inte blir det och är födda mellan 1991 och
  2001, länsvinnare för SKAPA-talang för unga innovatörer.
 2. Därefter sker urvalet nationellt för hela landet. De regionala förslagen bedöms av
  en nationell jury som utgörs av styrelsen för Stiftelsen SKAPA.

  Juryns beslut kan inte överklagas. Länsprisutdelning sker i alla län.

Stor prisutdelning i november

Länsvinnarna pitchar sina idéer i Stockholm den 11 november 2021.
De nationella priserna delas ut på en stor Innovationsgala på kvällen den 11 november.

SKAPA-förebild till minne av Leffe Smith

Även i år delar stiftelsen ut ett nationellt pris, SKAPA-förebild till minne av Leffe Smith, på 100 000 kr till en person som är en förebild.
Nominering/ansökan på hemsidan senast 15 september.
Mer information på: www.stiftelsenskapa.selänk till annan webbplats

Kontakt