Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ingen licensjakt på lodjur i Norrbotten 2021

Länsstyrelsen i Norrbotten kommer inte att besluta om någon licensjakt på lodjur i år.

Preliminära resultat från årets lodjursinventering, som pågår till den 28 februari, visar att 17 föryngringar berör länet. Länets lodjursstam ser ut att hamna på miniminivån som dock är något lägre än fjolårets resultat av 22 föryngringar.
Inventeringen visar också att lodjursstammens spridning över länet fortfarande är ojämn och att delar av länet helt saknar föryngringar.

Förvaltningens mål är att lodjursstammen ska stabiliseras i antal och utbredning samtidigt som skador på rennäringen begränsas.

— Under våren kommer Länsstyrelsens handläggning av skyddsjaktärenden att ske med beaktande av årets inventeringsresultat. När lodjursstammen stabiliserats kan licensjakt nyttjas för att reglera stammen i syfte att minska skadorna på rennäringen, säger Maike Demski, naturvårdshandläggare på Länsstyrelsen i Norrbotten.

Lodjursstammens utveckling i Norrbotten 2006 - 2021.

Kontakt