Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Pressmeddelande:
Andre vice talmannen besöker länet

Sociala medier kampanj för konstiga vanor i konstiga tider

Landshövding Lotta Finstorp lyssnar till andre vice talman Lotta Johnsson Fornarve (V) som gör ett digitalt besök i länet den 17 februari.

Andre vice talman Lotta Johnsson Fornarve gör ett digitalt besök i Norrbotten den 17 februari. Programmet har fokus på demokrati och görs som ett led i riksdagens firande av demokratins genombrott för hundra år sedan.

Besöket genomförs i samarbete med landshövding Lotta Finstorp. Med anledning av den rådande pandemin kommer besöket att ske genom digitala möten.

— En välfungerande demokrati förutsätter goda kunskaper, stort engagemang och aktivt deltagande i demokratin. Länsstyrelsen i Norrbottens län värnar alla människors lika värde, de grundläggande fri- och rättigheterna och rättsstatens principer. Därför är jag glad att få delta i ett samtal med gymnasieelever om demokrati. Det är dem som ska bära demokratin vidare, säger Lotta Finstorp.

— Hela Sveriges riksdag firar hela Sveriges demokrati och vi reser runt i landet för att tala om demokrati. Med besöket i Norrbotten vill jag och riksdagen öka kunskapen om demokratins genombrott men framför allt bidra till samtal om demokratins betydelse. Det är viktigt att hålla det demokratiska samtalet levande trots pandemin och därför ser jag fram emot många intressanta digitala diskussioner, säger Lotta Johnsson Fornarve.


Program 17 februari

Media inbjuds att vara med under programpunkterna nedan. Anmäl deltagande till Malin Andersson, pressansvarig på Länsstyrelsen för länkar.

10.00-11.00 Digitalt samtal med elever på Luleå Gymnasieskola

Landshövding samt andra vice talman håller föreläsning för elever som läser på samhällsprogrammet. Frågestund där eleverna ställer egna förberedda frågor.

11.00-11.15 Frågestund för media

Närvarar gör Lotta Finstorp, Lotta Johnsson Fornarve samt Jonas Jönsson.

11.15-12.00 Digitalt samtal med Luleå tekniska universitet

Luleå tekniska universitet presenterar deras arbete med demokratifrågor.

14.00-14.30 Digital invigning av utställning Fira Demokratin på Norrbottens museum

Arkivarie Karin Tjernström berättar om kvinnliga rösträttskämpar i länet. Därefter bjuds talmannen på digitala hälsningar från skolklass som även är så kallade museikompisar. Ordförande i Regionala utvecklingsnämnden Tomas Vedestig klipper invigningsband.

15.00-17.00 Digitalt samtal med sametinget

Andre vice talman Lotta Johnsson berättar om demokratijubiléet. Följt av samtal mellan talmannen och ordförande Paulus Kuoljok, rennäringsnämndens ordförande Marita Stinnerbom, kulturnämndens ordförande Ingrid Inga och ordförande i nämnden för Sameskolstyrelsen Johanna Njaita.

Sociala medier kampanj för konstiga vanor i konstiga tider

Andre vice talman Lotta Johnsson Fornarve (V) gör ett digitalt besök i länet den 17 februari.

Bakgrund

För hundra år sedan beslutade riksdagen om att införa allmän och lika rösträtt för kvinnor och män och de första kvinnorna tog plats i riksdagen 1922. Under åren 2018–2022 firar riksdagen demokratins genombrott inom ramen för demokratijubileet.

Som ett led i firandet har talman Andreas Norlén och de vice talmännen Åsa Lindestam (S), Lotta Johnsson Fornarve (V) och Kerstin Lundgren (C) rest runt i hela Sverige med demokrati som tema för besöken.

Målet är att besöka alla 21 län under mandatperioden och inte minst att samtala med unga människor om demokrati. Besöken samordnas med att riksdagens vandringsutställning om demokratijubileet som turnerar till länsmuseer och andra platser. På grund av coronapandemin kommer besöken att anpassas efter rådande läge.

För mer information och anmälan

Rolf Gyllefjord ansvarar för programmet under dagen.

Anna Ström, talmannens pressekreterare, telefon 08-786 62 57, e-post anna.strom@riksdagen.se

Anmälan för samtliga digitala länkar görs till Malin Andersson, pressansvarig Länsstyrelsen i Norrbotten.

Kontakt