Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen förvaltar nytt EU-program - Interreg Aurora

Foto: Länsstyrelsen i Norrbottens län

Länsstyrelsen i Norrbottens län kommer att vara förvaltande myndighet för det nya EU-programmet för gränsöverskridande samarbete mellan Sverige, Finland och Norge och Sápmi.

Programmet möjliggör nya och spännande gränsöverskridande samarbeten och samarbetskonstellationer. Länsstyrelsen i Norrbottens län kommer att vara förvaltande myndighet för det nya EU-programmet för gränsöverskridande samarbete mellan Sverige, Finland och Norge och Sápmi. Programmet har fått namnet Interreg Aurora och programmet startar upp under EU:s nästa strukturfondsperiod år 2021-2027.

Nytt programområde

Interreg Aurora kombinerar det geografiska området som motsvarar de två Interreg 2014–2020-programmen Interreg Nord och Interreg Botnia-Atlantica. Programområdet omfattar även Sápmi i Sverige, Finland och Norge. Samerna är Europas enda ursprungsbefolkning. Den samiska kulturen omfattar nio olika språk och ett rikt kulturarv med traditionell kunskap och ett traditionellt leverne som utövas på moderna sätt.

Ur ett europeiskt perspektiv är det geografiska området jämförbart med nästan hela Spanien och Portugal tillsammans eller mer än ett och ett halvt Tyskland.

Följande NUTS III-regioner omfattas av Interreg Aurora-programmet: Sverige Norrbotten, Västerbotten och Västernorrland Finland Lappi, Pohjois-Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa, Pohjanmaa och Etelä-Pohjanmaa Norge Troms og Finnmark och Nordland Sápmi Lappi, Pohjois-Pohjanmaa och Keski-Pohjanmaa i Finland. Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland, Jämtland samt Idre Sameby i Dalarna i Sverige. Troms och Finnmark, Nordland och Tröndelag samt en del av Innlandet (Elgå Reinbeitedistrikt) i Norge.

Landshövdingen ser positivt på Länsstyrelsens förvaltning av det nya EU-programmet.

— Tillsammans har vi en stor potential att leverera ett framgångsrikt och välfungerande gränsöverskridande samarbete som kan förbättra livet för medborgarna och framtiden i vår region, säger Lotta Finstorp, landshövding i Norrbottens län.

Nytt program

Förberedelserna för det nya programmet för perioden 2021–2027 fortskrider och programlanseringen förväntas under första halvåret 2022.

Programskrivandet och valet av prioriteringar samordnas av Lapin liitto, Region Norrbotten och Troms og Finnmarks fylkeskommune. Arbetsgruppen består av representanter från samtliga tio regioner inom programområdet samt de svenska, finska och norska Sametingen.

— Urvalet av prioriteringar kommer att grundas på behoven och utmaningarna inom programområdet. Vi har engagerat oss i dialoger med intressenter och allmänheten, för att samla in synpunkter och erfarenheter genom en webbenkät och ett webbseminarium, säger Anna-Mari Auniola, programkoordinator på Lapin liitto.

Länsstyrelsen i Norrbotten är utsedd som förvaltande myndighet.

— Vi känner oss hedrade över att ha fått förtroendet att förvalta det nya programmet men det är också ett uppdrag med stort ansvar. Jag är övertygad om att vi kommer att genomföra förvaltningen på ett förtjänstfullt sätt, naturligtvis i nära samarbete med andra berörda aktörer, säger Iiris Mäntyranta, programansvarig för Interreg Aurora vid Länsstyrelsen i Norrbotten.

Kontakt