Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Svartsjuka är inte romantiskt

texten svartsjuka är inte romantiskt på en blå bakgrund med en illustration av ett hjärta med ett svärd rakt igenom

För femte året i rad genomförs kampanjen Svartsjuka är inte romantiskt. –Med kampanjen vill vi väcka eftertanke hos unga och få dem att fundera över hur deras relationer ser ut och vad som kännetecknar en bra relation. Vi vill också bredda kunskapen hos vuxna när det gäller våld i ungas relationer, säger Linnéa Björk, Länsstyrelsen Västra Götaland.

Kampanjen pågår under februari och mars månad.

— Det är viktigt för oss att uppmärksamma och sprida kunskap om alla typer av våld. Vi alla behöver bli bättre på att tidigt uppmärksamma och reagera på kontroll, speciellt i ungas relationer och då till exempel inte normalisera svartsjuka som något romantiskt. Det är bra att kampanjen drivs och att stödmaterialet tagits fram och på den nya webbplatsen finns stöd både direkt till unga och yrkesverksamma, säger Annika Hellgren på Länsstyrelsen i Norrbottens län.

Kampanjen, som drivs av Jämställdhetsmyndigheten, länsstyrelserna och ungarelationer.se, lyfter ungdomar som en särskilt utsatt grupp. Därför är det viktigt att uppmärksamma våld i ungas partnerrelationer. Det handlar förstås om att förebygga våld men också om att identifiera den som blir utsatt och den som utsätter.

— Om mäns våld mot kvinnor ska upphöra är det avgörande att vi börjar arbeta mot killars våld mot tjejer. Kampanjen "Svartsjuka är inte romantiskt" bidrar till att synliggöra det här våldet som varit alltför lite uppmärksammat, säger Zandra Kanakaris generalsekreterare på ungarelationer.se.

Ny webbplats

I samband med årets kampanjstart lanseras också en webbplats för Svartsjuka är inte romantiskt. Webbplatsen riktar sig till unga i åldrarna 13 till 25 år. På webbplatsen kan unga läsa mer om våld och få tips på vart de kan vända sig för att få stöd och hjälp. Webbplatsen riktar sig även till yrkesverksamma som möter och arbetar med unga.

Webbplatsen Svartsjuka är inte romantiskt Länk till annan webbplats.

— Jämställdhetsmyndigheten har i uppdrag att inkludera pojkar och unga män i det våldsförebyggande arbetet. Med den nya kampanjsajten och filmer i sociala medier hoppas vi kunna förstärka det arbetet och även nå denna målgrupp med information och stöd, säger utredare Lisa Lindström på Jämställdhetsmyndigheten.

Kampanjen pågår under februari och mars men detta ämne är förstås aktuellt året om. Webbplatsen är en plattform med information och stöd som alltid är tillgängligt, oavsett om kampanjen pågår eller ej.

I kampanjen ingår även tryckt och digitalt material. Planscher och visitkort går att beställa kostnadsfritt för alla yrkesverksamma som möter målgruppen unga. Det finns även filmer som kommer spridas via sociala medier. Både stödmaterial och informationsmaterial kommer att spridas nationellt.

Länsstyrelsens arbete för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor

Nationella kontaktpersoner

Linnéa Björk, Länsstyrelsen Västra Götaland
linnea.bjork@lansstyrelsen.se

Lisa Lindström, Jämställdhetsmyndigheten
lisa.lindstrom@jamy.se

Zandra Kanakaris, Ungarelationer.se
zandra@1000mojligheter.se

Kontakt