Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Stöd till fler snabbladdare för elbilar

kvinna laddar el i bil. Rosa kavaj och hand syns på bilden

27 platser i Norrbotten får stöd upp till 100 procent i investeringsstöd för snabbladdare för elfordon.

Trafikverket erbjuder investeringsstöd för utbyggnad av publika snabbladdstationer för laddfordon. Nästa ansökningsomgång som öppnar 15 februari omfattar 27 platser i Norrbotten.

Det är möjligt att ansöka om upp till 100 procent av investeringskostnaden. Det går däremot inte att söka stöd för driften av snabbladdningsstationerna, bara för investeringskostnaden. Syftet med stödet är att säkerställa en grundläggande tillgång till laddinfrastruktur för snabbladdning av elfordon i hela landet.

Karta: Platser utlysning snabbladdninglänk till annan webbplats
Lista: Platser utlysning snabbladdninglänk till annan webbplats

Gäller berörda platser i anslutning till större vägar

Utgångspunkten för valet av platser är det funktionellt prioriterade vägnätet för långväga personresor som Trafikverket definierar. På detta har en översyn gjorts över var det saknas tillgång till laddinfrastruktur för snabbladdning. Det är dessa ”vita sträckor” som ska täckas.

För att en vägsträcka ska vara vit ska den sakna likströmsladdning på 50 kW eller mer och inte ha längre än 10 mil mellan varje snabbladdstation.

I översynen har snabbladdstationer som beviljats stöd inom Klimatklivet antagits blivit genomförda. I kartan nedan visar de svarta linjerna vilka vägar som täcks med snabbladdning idag, och de vita linjerna markerar vägar som saknar snabbladdning.

Kontakt