Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Tillsyn av handeln i Norrbotten

Två tjänstemän från Länsstyrelsen som står i en butik och pratar med en butiksansvarig. Foto.

Handeln sköter sig bra när det gäller att bromsa smittspridningen. Det konstaterar Länsstyrelsen efter att i veckan ha besökt butiker runt om i länet. Tillsynen bedrivs med både fysiska besök och via telefon och e-post. Men även om pandemilagen nu ställer ökade krav på många olika verksamheter är det fortfarande viktigt att betona det personliga ansvaret hos var och en av oss.

I veckan har Länsstyrelsen påbörjat tillsyn av pandemilagen genom besök ute i handeln. Butiker i Haparanda, Kalix och Luleå har hittills fått besök. Och resultatet är positivt.

- Vi ser vid vår tillsyn att affärsverksamheterna gör sitt bästa för att följa pandemilagen och därmed minska smittspridningen, säger Lina Segerlund, Länsstyrelsen i Norrbottens län. Sen är det viktigt att komma ihåg att vi alla har ett personligt ansvar att agera utifrån rekommendationerna och följa råd och riktlinjer.

Besök och dialog

På torsdagen fick ett antal butiker på handelsområdet Storheden i Luleå oväntat besök. Vid tillsyn granskar Länsstyrelsen att butiken uppfyller lagkraven enligt ett nationellt framtaget tillsynsprotokoll.

Tillsynen börjar redan utanför butiken, där det kontrolleras att entrén har skyltar om maximalt antal besökare och att det finns handsprit eller handtvättmöjligheter. Inne i butiken fortsätter granskningen. Efter dialog och rundvandring med butiksansvarig är tillsynen färdig.

- Om det är något som behöver åtgärdas får butiken information och uppmaning att ordna det, säger Lina Segerlund. De kan sedan komplettera protokollet från tillsynsbesöket med dokumentation som visar att de gjort åtgärderna.

Det ska vara lätt att göra rätt

Lina Segerlund betonar att tillsynen framför allt är en service för att hjälpa verksamhetsutövarna att göra rätt. De verksamheter som för närvarande är aktuella för tillsyn är förutom handelsplatser även gym- eller sportanläggningar, badhus, allmänna sammankomster och offentliga tillställningar samt yrkesmässig uthyrning/användning av platser för privata sammankomster.

- Alla som har en verksamhet som berörs av pandemilagen i Norrbottens län är välkomna att kontakta oss för att ställa frågor och få information om vad som gäller, säger Lina Segerlund. De är bara att ringa eller mejla och be att få prata med någon om pandemilagen. Vi har också frågor och svar samt informationsblad med checklistor för olika verksamheter på vår webb. På webben redovisas varje vecka lägesbilder av tillsynsarbetet runt om i landet.

Kontakt