Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Digital avtackning av landshövding
Björn O. Nilsson

Björn O. Nilsson avslutar sitt uppdrag som landshövding den sista januari 2021 efter tre års förordnande. Med anledning av den pågående pandemin kommer en avtackningsmottagning att hållas digitalt.

Landshövdingens uppdrag har inneburit att få representera länet nationellt samt många spännande uppgifter och kontakter i Norrbotten. Björn O. Nilsson har besökt stora delar av länet under sin mandatperiod.

Gåvor

Landshövdingen har låtit meddela att han inte önskar några gåvor men ser gärna ett stöd till Barncancerfonden; Landshövdingen slutar Barncancerfonden.länk till annan webbplats

Varmt välkommen till denna digitala mottagning!
Eventuella frågor besvaras av kontaktpersonerna nedan.

man hänger upp tavla.

Mandatperioden är slut. Landshövding Björn O. Nilsson hänger upp sin tavla på väggen. Foto: Länsstyrelsen

Kontakt