Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Tillsyn av pandemilagen i Norrbottens län vecka 3

”Rådgivning och information till verksamheter som vill göra rätt.” Så kan Länsstyrelsens arbete med tillsynen av den nya pandemilagen under den tredje veckan i januari sammanfattas.

Länsstyrelsens arbete med tillsyn av den nya pandemilagen är i full gång och en första återrapport har idag 26 januari lämnats in till regeringen. De veckovisa rapporterna från länsstyrelserna kommer också sammanfattas nationellt.

Handel, sportanläggningar och konferenser

- Vi har under vecka 3 bedrivit tillsynsarbete genom råd och information via telefonsamtal och mejl, berättar Karin Börjesson, avdelningschef på Länsstyrelsen Norrbotten. De verksamheter som vi framför allt varit i kontakt med är inom handeln samt olika sportanläggningar och uthyrning av konferensanläggningar. Målsättningen är att vi ska vara ett stöd för verksamhetsutövarna att göra rätt.

Det handlar både om verksamhetsutövare som själva hör av sig för att få råd, och allmänhet som hör av sig med frågor eller klagomål kring någon verksamhet. Allmänhetens frågor har hittills främst handlat om brister i efterlevnaden på olika platser.

Det individuella ansvaret fortsatt viktigt

De flesta inkomna synpunkter från allmänheten berör föreskriften om allas individuella ansvar, något som är svårt för verksamhetsutövare att komma tillrätta med. Exempelvis att besökare spritar av sina händer och den utrustning som används på gym och att människor på handelsplatser inte står i klungor eller håller för korta avstånd till andra.

Bakgrund

Länsstyrelserna har fått omfattande tillsynsuppgifter i den tillfälliga pandemilagen och förordningen. Tillsynen gäller verksamheter. Syftet med tillsynen är att minska smittspridningen genom att informera om och kontrollera efterlevnaden av föreskrifter och beslut.

Kontakt