Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nytt miljöövervakningsprogram

kvinna i båt. sommar. kvinnan tar vattenprover.

Nytt miljöövervakningsprogram i Norrbotten under 2021. Foto: Länsstyrelsen

En revidering av Norrbottens miljöövervakningsprogram har genomförts och resulterat i ett nytt sexårigt program med start 2021.

Programmet består nu av 33 delprogram varav fem delprogram är nya. Länsstyrelsen i Norrbottens län kommer att påbörja övervakning av kustlekande harr och grunda vikar samt utöka den nationella övervakningen av våra fjällsjöar. Även insekter kommer övervakas i två olika delprogram.

Miljöövervakningen ger bland annat underlag till uppföljningen av våra miljömål på regional nivå samt möjliggör att vi vidtar rätt åtgärder mot olika miljö- och hälsoproblem.
Miljöövervakningen ger även underlag för regional och kommunal planering.

I den relaterade informationen kan programmet laddas ner i sin helhet.

Kontakt