Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Landshövdingen antar utmaning och sparkar igång Friluftslivets år 2021 i Norrbotten

Nu startar Sveriges hittills största satsning på friluftsliv; Luften är fri – Friluftslivets år 2021. Syftet med Luften är fri är att inspirera till mer friluftsliv och ökad kunskap om friluftslivets värden och allemansrätten. Inför friluftsåret har samtliga landshövdingar utmanats att genomföra en eller flera friluftsaktiviteter under året i en landshövdingestafett.

I dagarna invigs Friluftslivets år i hela Sverige. I Norrbotten invigs året genom en film med landshövding Björn O. Nilsson, där han tillsammans med länsrådet Johan Antti antar utmaningen att medverka i landshövdingestafetten.

För länets avgående landshövding Björn O. Nilsson, som både är friluftsintresserad och flerfaldig svensk mästare i löpning, var det en självklarhet att ta stafettpinnen som han överlämnar till sin efterträdare.

- Jag har antagit utmaningen å Länsstyrelsens vägnar, och vi kommer under året att särskilt uppmärksamma något eller några av länets åtta nationalparker och cirka 450 naturreservat, säger landshövdingen. Samtidigt vill jag passa på att utmana andra beslutsfattare och politiker runt om i Norrbotten att på olika sätt uppmärksamma Friluftslivets år 2021, tillägger han.

Alla är viktiga

Friluftsorganisationer, föreningar och kommuner är oerhört viktiga för att målsättningarna med Friluftslivets år ska kunna förverkligas, genom att de erbjuder olika former av friluftsaktiviteter runt om i länet. Även privatpersoner kan inspirera andra genom att bli friluftskompisar och inspiratörer. Upplevelserna kan delas i sociala media genom att använda hashtags #luftenarfri, #luftenarfrinorrbotten och #friluftskompis.

- Ta med en kompis ut eller dela med dig av dina egna friluftstips, säger Victoria Bystedt, friluftslivssamordnare på Länsstyrelsen. Alla som är intresserade av friluftsliv kan bli inspiratörer och friluftskompisar för Friluftslivets år 2021!

Friluftsliv ger hälsa och attraktivitet

Landshövding Björn O. Nilsson menar att ett tillgängligt friluftsliv medför stora möjligheter för Norrbotten.

- Det kan bidra till bättre folkhälsa, ökade kunskaper om länets natur och kultur och, inte minst, möjligheter till sysselsättning inom naturturism och friluftsliv. Och friluftslivet är en hörnsten i länets attraktionskraft för att rekrytera kompetens. Det är viktigt att vi i länet tillsammans skapar förutsättningar för människor att få ta del av dessa möjligheter!

Friluftsliv kan också med fördel genomföras corona-säkert, vilket är en viktig aspekt nu mitt i pandemin. I och med Friluftslivets år får norrbottningarna under 2021 fler möjligheter att fortsätta bygga på sitt redan ökade intresset för natur- och friluftsliv.

Två vinterklädda män som är ute och sparkar på varsin spark i ett snöigt landskap. Foto.

Den 22 januari sparkar landshövding Björn O. Nilsson och länsråd Johan Antti igång Friluftslivets år 2021 i Norrbotten. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten.

Kontakt

Victoria Bystedt

Naturvårdshandläggare

Björn Nilsson

Landshövding

Telefon 070-218 15 00