Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Virkesbank: för länets byggnadsvård

I år pågår en förstudie kallad Virkesbanken där målet är att skapa bättre förutsättningar för ett långsiktigt bevarande av länets värdefulla kulturmiljöer och byggnadsvårdens småföretagare.

Blockat timmer, kilsågade golv, entumspanel i furu eller långa vindskivor till taket är virkesdetaljer som kan vara svåra att få tag på för den hantverkare som ägnar sig åt byggnadsvård.

—Efterfrågan på virke av specialkvaliteter är stor i Norrbotten, men tillgången desto sämre. Det finns småsågar och skogsägare med kapacitet att leverera det specialvirke som efterfrågas, men vi vet att kunder och leverantörer inte når varandra i den utsträckning de skulle kunna, säger projektledare Alexander Engelmark på Länsstyrelsen i Norrbottens län.

Virkesbanken

I projektet undersöks om det är möjligt att skapa en bättre materialförsörjning med rätt virkeskvalitet och dimensioner, exempelvis genom en virkesbank.

—Min förhoppning är att hantverkare och virkeshanterare ute i länet är intresserade av att dela med sig av sina tankar och erfarenheter kring detta och att man hör av sig till mig om man vill veta mer om projektet, säger Engelmark.

Under projekttiden kommer han genomföra platsbesök, workshops, seminarium och studieresor för att ta del av liknande arbete som genomförts på andra håll i landet eller Norden.

Byggnadsvård handlar om att underhålla en byggnad utifrån dess specifika förutsättningar, som byggnadstradition, teknik, material och hantverksskicklighet. I Norrbotten handlar det ofta om timmerbyggnader på landsbygden och i kyrkstäder. Bebyggelsemiljöer med höga kulturhistoriska värden.

Virke och annat material av rätt kvalitet är ofta avgörande för ett bra resultat vid underhåll av äldre bebyggelse och vid restaureringsinsatser. Det kan handla om rätvuxet, senvuxet, speciella dimensioner eller längder etc. faktorer som inte beaktas i dagens storskaliga och standardiserade processkedjor inom skog- och virkeshantering och därför är svåra att få tag på.

Kontakt

Alexander Engelmark, projektledare
Telefon 073-659 51 97
E-post alexander@virkesbanken.se

Kontakt