Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ny strategi för Norrbottens skogar

En strategi för Norrbottens regionala skogsprogram har gemensamt antagits av Länsstyrelsen i Norrbottens län, Skogsstyrelsen och Region Norrbotten. Strategin baseras på fem fokusområden och syftar till att stärka dialogen om skogen och skogens betydelse för Norrbotten - för den biologiska mångfalden, som jobbskapare, som högt värderad rekreationsmiljö och som en del av lösningen på klimatfrågan.

—De regionala skogsprogrammen är sprungna ur det nationella skogsprogrammet som regeringen antagit och som är ett program med tydliga näringspolitiska och klimatpolitiska förtecken, säger Maria Palo Isaksson, projektledare för det regionala skogsprogrammet i Norrbotten.

En central del av skogsprogrammet är att hantera eventuella intressekonflikter eller målkonflikter genom dialog. Det finns behov av att kartlägga och beskriva intressekonflikter och synergier i Norrbotten och föreslå hur målkonflikter kan hanteras. En handlingsplan till strategin utarbetas just nu och en stor del av fokus kommer att ligga på dialog men även på att ta del av aktuell forskning inom olika områden.

Till det regionala skogsprogrammet finns ett programråd knutet där organisationer med intressen i skogen finns representerade.

—Programrådet som forum erbjuder stora möjligheter till utvecklad dialog kring skogen och dess betydelse för länet. Vi ser en betydande potential i det fortsatta arbetet framöver, säger landshövding Björn O. Nilsson som är programrådets ordförande.

Ta gärna del av inspelningar från höstens skogsseminarium

Kontakt