Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ansök om investeringsstöd

Foto: Mostphotos

Nu kommer det snart mer pengar till investeringar i dagligvarubutiker och drivmedelsanläggningar!

Den 22 december 2020 fattade regeringen beslut om landsbygdsprogrammets innehåll och budget för åren 2021 och 2022. Programmet ska skickas till EU-kommissionen för godkännande, vilket beräknas vara klart i februari eller mars månad.
Men redan nu är det möjligt att skicka in ansökan om stöd.

Regeringen föreslår att åtgärden investeringsstöd till kommersiell service tilldelas 160 miljoner kronor för förlängningsåren 2021 och 2022. Dessa medel kommer att fördelas mellan länen utifrån en bestämd fördelningsnyckel.

Kontakt