Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ny rapport för länets energi- och klimatöversikt

Röda stugor som står nära strömmande vatten

Rapporten ”Energi- och klimatöversikt för Norrbottens län år 2020" visar hur Norrbotten ligger till i förhållande till beslutade klimatpolitiska mål.

Vi redovisar läget inom områdena växthusgaser, energianvändning, elproduktion, transporter, fastigheter och näringsliv. Rapporten har tagits fram i samverkan mellan Länsstyrelsen i Norrbottens län och Energikontor Norr. Vi har använt data från Energikontor Norrs verktyg ”Energiluppen”, det mesta från 2018.

Senast år 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären, för att därefter uppnå negativa utsläpp. Samma mål och ett antal delmål gäller för Norrbotten, vilket slås fast i Norrbottens klimat- och energistrategi samt i den regionala utvecklingsstrategin.

Kontakt