Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ny ansökningsomgång

för Klimatklivet den 18 januari

Närbild av grön laddstation för elbilar med tre slangar.

Laddstation för elbilar. Foto: Mostphotos

Satsningen Klimatklivet, som ger ekonomiskt stöd till åtgärder som minskar utsläpp av klimatpåverkande gaser, öppnar för årets första ansökningsomgång den 18 januari. Investeringar i fossilfria lösningar är fortsatt en nödvändig del i arbetet för en hållbar utveckling i Norrbotten.

—Vi hoppas på lika stort intresse för Klimatklivet nu i januari och under resten av året som vi såg i den senaste ansökningsomgången i september. Många vill satsa på mer långsiktigt hållbara alternativ och bidra till en grön omställning, vilket är mycket glädjande, säger Ida Wanhatalo, handläggare för Klimatklivet på Länsstyrelsen.

En åtgärd som ofta fått stöd i Klimatklivet är att byta ut fossila bränslen mot bioolja, pellets eller andra förnybara bränslen. Publika laddstationer för elbilar är en annan.

Stödet kan dock inte ges till investeringar för förnybar elproduktion eller verksamheter som handlar med utsläppsrätter, om det inte handlar om spillvärme. Åtgärderna får inte heller vara påbörjade för att vara stödberättigande.

—Pengar från Klimatklivet ges i första hand till de åtgärder som ger störst varaktig minskning av växthusgasutsläpp per investerad krona. Därför är det viktigt att i sin ansökan bland annat kunna visa en beräkning för detta, betonar Ida Wanhatalo.

Vi rekommenderar alla intresserade att i god tid innan ansökan ta kontakt med oss på Länsstyrelsen för rådgivning.

Sista tidpunkt för ansökan i denna omgång är den 29 januari.

Kommande ansökningsomgångar

  • 13—27 april
  • 24 augusti—9 september
  • 8—18 november
Logo gul balgrund med svart text "klimatklivet"

Bakgrund

Klimatklivet är ett nationellt stöd riktad till åtgärder som minskar utsläpp av koldioxid och andra gaser som påverkar klimatet. De som har rätt att söka investeringsstöd för lokala och regionala projekt är företag, kommuner och andra organisationer.

Kontakt