Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Så ska Länsstyrelsen sköta tillsynen av den tillfälliga covid-19-lagen

Länsstyrelserna har fått omfattande tillsynsuppgifter av verksamheter i den tillfälliga covid-19-lagen och förordningen. Syftet med tillsynen är att minska smittspridningen genom att informera om och kontrollera efterlevnaden av föreskrifter och beslut.

– ­Verksamheterna ska i första hand frivilligt rätta till de brister som påpekas. Vårt uppdrag innebär främst att informera och ge stöd och råd för att verksamheterna ska göra rätt. Men det kan också bli aktuellt med mer tvingande åtgärder. I extrema fall finns möjlighet att besluta om stängning av verksamheter, säger Karin Börjesson, avdelningschef på Länsstyrelsen i Norrbotten.

De verksamheter som för närvarande är aktuella för tillsyn är gym- eller sportanläggningar för inomhusaktivitet, badhus, handelsplatser (inklusive exempelvis köpcentrum, serviceställen och butiker), allmänna sammankomster och offentliga tillställningar samt yrkesmässig uthyrning/användning av platser för privata sammankomster. Uppdraget gäller från den 10 januari och fram till 30 september - samma tidsperiod som lagen. Fler verksamheter kan komma att omfattas om regeringen, Folkhälsomyndigheten eller Länsstyrelsen utfärdar nya föreskrifter eller fattar nya beslut.

Kontroller kan ske på distans eller genom besök på plats. Tillsynen ska utgå från ”risk och väsentlighet” och bedrivas där den bedöms minska smittspridningen i störst omfattning. Länsstyrelsen ska se till att verksamheter bedrivs på ett sådant sätt att trängsel undviks och att människor kan hålla ett ur smittskyddssynpunkt säkert avstånd från varandra.

– Det är viktigt och omfattande uppdrag som kräver att vi snabbt ställer om våra resurser. Vi kommer också att ta initiativ för att samverka om dessa frågor i länet, i första hand med smittskyddsläkaren och länets kommuner men även med andra parter, säger Karin Börjesson.

Mer information om tillsynen kommer på Länsstyrelsens webbplats i början av nästa vecka.

Kontakt