Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Tre nya naturreservat i Norrbotten

Tre av Norrbottens finaste naturskogar har nu blivit skyddade som naturreservat. Värdefulla skogar, myrar och vatten skyddas för framtidens generationer och naturreservaten blir en fristad för arter som behöver orörd natur.

—Vi har skyddat viktiga värden som bidrar till att bevara den biologiska mångfalden i länet. Naturreservaten är hörnstenar i Sveriges naturvårdspolitik. Länsstyrelsen arbetar för att uppfylla de mål som finns för vår miljö och vårt friluftsliv. Syftet med att skydda områden som naturreservat är också att bevara oexploaterade områden för friluftslivet, säger Per-Anders Jonsson, enhetschef på Länsstyrelsen i Norrbottens läns naturskyddsenhet.

Urgamla Parravirreheden

En av nykomlingarna i reservatsfamiljen är Parravirreheden som ligger cirka 3,5 mil söder om Jokkmokk. Området skyddas främst för sin urgamla tallskog som växer på isälvssediment. Det är numera en ovanlig skogstyp även i Norrbottens inland. Många sällsynta och hotade marksvampar är beroende av den här typen av torra hedar där det funnits skog under mycket lång tid. Parravirreheden är också en viktig betesmark för renar med sin ris- och lavklädda mark och tallskogen som är rik på hänglav.

Gammelskogen i Didnok

Strax norr om Parravirreheden bildas även naturreservatet Didnok. Gammelskogen som skyddas är mycket värdefull för många växter och djur. I den här skogen finns bland annat många gamla grova sälgar och tallar från 1600-talet. Från hällmarken på toppen av berget Didnok är utsikten milsvid över de stora skogarna i grannreservatet Kronogård.

500-åriga tallar i Sieläkielinen

Förutom Parravirreheden och Didnok har ytterligare ett nytt naturreservat bildats - Sileäkielinen i Gällivare kommun, som ligger strax intill det mycket äldre naturreservatet Kuolpajärvi. Den vackra naturskogen är bland annat rik på 500-åriga tallar.

Kontakt