Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Företagarfonden beviljade medel

lägmanska fondens logotyp

Nya medel har beviljats av Längmanska Företagarfonden. Totalt har sju miljoner kronor beviljats under året 2020.

Vid styrelsemötet den 15 december hade styrelsen för Längmanska Företagarfonden elva ansökningar att hantera. Totalt beviljades nedanstående projekt 1 090 000 kronor.

Under året har styrelsen haft att hantera totalt 45 ansökningar, där ansökt bidrag uppgått totalt till drygt 18 miljoner kronor.

Styrelsen har beviljat totalt 24 ansökningar med bidrag på drygt 7 miljoner kronor för näringslivsutveckling i Norrbotten.
Längmanska Företagarfonden gör skillnad.

 

Sökande

Projekt

Malin Winberg AB

Boostcamp för kvinnliga företagare och entreprenörer i Norrbotten


North Sweden Business

Laevas Sameby

Full täckning Laevas steg 2

Full täckning Laevas steg 2

Saluhallen Nära Mat Boden

Luleå Business Region AB

Kompetensstegen

Kontakt