Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Direktsändning: Högnivåsamtal om framtiden

Ett nytt år stundar. Coronapandemin pågår samtidigt som verksamheter måste rulla på. Nya utmaningar och möjligheter, inte minst kring digitalisering står för dörren.
Det är dags att summera 2020 och blicka in mot 2021.

Årets Högnivåsamtal sändes den 17 december i en öppen direktsändning.

Dialogen handlar om visioner för Norrbottens framtid.
Under förra årets högnivåsamtal på residenset pekades tre särskilda prioriteringar för gemensamt påverkansarbete ut av den grupp som då träffades.

  • Rymdverksamhet
  • Norrbotniabanan
  • Kompetensförsörjning

Vilka prioriteringar bör stå i fokus för 2021?

Residenset i Luleå. Vinter, björkallé. Gult stort hus.

Högnivåsamtal

Det övergripande målet med framtidsdialogen är att bidra till hållbar utveckling i Norrbottens län, i linje med FN:s globala hållbarhetsmål – Agenda 2030.

Värd för samtalet är landshövding Björn O. Nilsson.
Syftet med samtalet är att tematiskt belysa utmaningar och möjligheter för länets utveckling. Under samtalet belyses även mer konkreta förslag eller initiativ.
Genom dialogen driver deltagarna den hållbara utvecklingen framåt och verkar tillsammans för Norrbottens bästa.

På grund av pandemin genomförs samtalet denna gång digitalt. Detta samtal modereras av Lena Callne.

Kontakt