Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ingen förlängning aktuell för landshövding Björn O. Nilsson

landshövdingen i Norrbotten. Står vid dörr.

Foto. Länsstyrelsen i Norrbottens län

Den 1 februari 2021 löper den treåriga mandatperioden ut för Björn O. Nilsson, landshövding i Norrbottens län. Han meddelar idag att en förlängning av mandatet inte är aktuell.

— Beslutet har varit svårt att fatta då jag har trivts utmärkt i min roll som landshövding i Norrbotten. Nu i januari fyller jag 65 år och planerar då att återvända till Stockholm för andra aktiviteter som styrelsearbete och konsultuppdrag, säger landshövding Björn O. Nilsson.

— Norrbottens län är helt fantastiskt och har enorma möjligheter inför framtiden och jag hoppas att kunna fortsätta att engagera mig i aktiviteter i Norrbotten även i framtiden.

Ny landshövding i Norrbottens län kommer att utses och meddelas av regeringen.

Kontakt

Björn Nilsson

Landshövding

Telefon 070-218 15 00