Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Skogsutredningen klar

naturreservat, rosa himmel.

Linaälvens dalgång: En av de viktigaste aspekterna med att bevara de fjällnära skogarna är att bevara landskapet med stora, sammanhängande skogar och fjäll, som här i Linaälvens dalgång väster om Gällivare. Foto: Frédéric Forsmark, Länsstyrelsen.

Efter ett års intensivt arbete överlämnade Skogsutredningen måndagen den 30 november sitt betänkande till regeringen.

I den mycket omfattande utredningen presenteras ett femtiotal förslag till förändringar i allt från nyckelbiotopsregistrering till skydd av fjällnära skogar med höga naturvärden samt konkreta mål för skogs- och naturvårdspolitiken. Utredningen har lagt särskilt fokus på de frågor som bedömts som problematiska ur ett äganderättsperspektiv.

Hela betänkandet finns på Skogsutredningens och regeringens hemsidor, se länkar nedan.

Kontakt