Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Färre kontanter och fler som vill lära sig använda digital teknik

olika svenska valörer är på bilden.

Foto: Mostphotos

Nu presenterar länsstyrelserna rapporten: Bevakning av grundläggande betaltjänster 2020. Här konstateras att tillgången till grundläggande betaltjänster i Norrbottens län generellt sett inte tillgodoser samhällets behov.

Detta gäller främst tillgången till kontanter och möjligheten för personer som inte har tillgång till eller kan använda sig av digitala betalsystem att genomföra betalningar.

— Vi ser att det finns en stor digital klyfta i samhället, vilket bland annat beror på en bristfällig utbyggnad av bredband på landsbygden och svårigheter för vissa grupper att använda digitala betaltjänster. För de personer som befinner sig i ett digitalt utanförskap är därför tillgången till kontanter och möjligheten att kunna använda dem viktig, säger Helena Morén, processledare för grundläggande betaltjänster i Norrbottens län.

Inför årets bevakningsrapport genomförde Länsstyrelsen en enkätundersökning riktat till privatpersoner, företagare, föreningar och offentliga verksamheter i länet. Undersökningen visar bland annat att många personer upplever att bankernas servicenivå inte överensstämmer med deras behov gällande exempelvis öppettider, personlig service och kontanthantering. Vidare visar undersökningen att både privatpersoner och offentligt anställda i flera fall får hjälpa individer att sköta sin ekonomi.

Årets nationella rapport lyfter fram att covid-19 har bidragit till en påskyndad minskning av kontanter i samhället, samtidigt som motivationen till att lära sig digital teknik verkar ha ökat under året.

— En del av de som hittills inte lärt sig den nya tekniken har blivit motiverade till det under året. Fler äldre har upptäckt möjligheterna med digitala lösningar för att handla och hålla kontakten med familj och vänner. Exempelvis har vissa kommuner köpt in surfplattor till äldreboenden för att boende ska kunna kommunicera med sina anhöriga utan fysisk kontakt, säger Anna-Karin Drake, nationell samordnare för grundläggande betaltjänster.

För att öka tillgången till grundläggande betaltjänster ger länsstyrelserna idag statligt stöd till 50 betaltjänstombud runt om i landet och flera länsstyrelser bedriver även regionala informations- och utbildningsinsatser för att öka kunskapen om hur man använder digitala betaltjänster.

Kontakt