Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Tre nya naturreservat i Norrbotten

Länsstyrelsen har beslutat om tre nya naturreservat

i Norrbottens län. De nya reservaten omfattar skydd av naturvärden i tre områden i länet med karga hällmarker, varierande skogsmiljöer och levande våtmarker.

Tre av länets mest värdefulla naturområden har med reservatsbesluten blivit skyddade för kommande generationer. Skyddet i reservaten syftar till att förhindra att arter och livsmiljöer utrotas och att den biologiska mångfalden bevaras.

- Våra naturreservat utgör en fristad för framtiden och har stor betydelse för många arters chans till överlevnad, säger Per-Anders Jonsson, chef på Länsstyrelsens naturskyddsenhet. - För att vi ska uppnå de miljömål som riksdagen fastslagit är det oerhört viktigt med den skyddsåtgärd som bildandet av naturreservat innebär, betonar Per-Anders Jonsson.

Beslutade reservatsområden

De nya reservaten är Ylinen Honkanenvaara, Jarrebäcken och Norra Jukkasvaara. Naturreservatet Ylinen Honkanenvaara ligger 15 km sydväst om Övertorneå och sträcker sig mellan bergen Alanen Honkanenvaara och Ylinen Honkanenvaara. Området innehåller vackra hällmarker med gamla tallar samt bördiga granskogar med stort inslag av grova lövträd och mossiga lågor.

Reservatet Jarrebäcken ligger 45 km väster om Jokkmokk vid södra delen av fjällsjön Karats/Gárásj . Här finns varierande skogsmiljöer med småmyrar och tjärnar, torra tallbackar och mycket gammal granskog längs Jarrebäcken.

Norra Jukkasvaara naturreservat ligger drygt en mil nordväst om Tärendö. Här blandas lövrika skogar med granskog där stammarna står tätt och döda träd ligger kors och tvärs. Skogar med mycket lövträd uppskattas av hackspettar och deras bohål kan ses på större träd runt om i reservatet.

Sjön Honkanenjärvi i reservatet Ylinen Honkanenvaara. Foto: Länsstyrelsen 

Kontakt