Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Stor efterfrågan på sexuella tjänster enligt ny rapport om prostitution

Man med mobiltelefon

Foto: Charles Deluvio/Unsplash

Det framgår i en ny kartläggning av prostitutionens omfattning att annonsering av sexuella tjänster är ett utbrett problem i Västerbotten och Norrbotten. Den visar också att en klar majoritet av de som annonserar är av svenskt ursprung vilket skiljer sig från Länsstyrelsernas tidigare kartläggningar då en majoritet uppgav att de var av utländsk härkomst.

Resultaten visar att det är ungefär 10 gånger fler annonser som efterfrågar sexuella tjänster än vad det är annonser som erbjuder sex mot ersättning. Det betyder med andra ord att det är många män som är beredda att begå en brottslig handling, köpa sexuella tjänster.

- I det regionala arbetet mot prostitution och människohandel fyller kartläggningen en viktig funktion genom att synliggöra av hur problembilden ser ut i vårt län. Att det är så många män som efterfrågar sexuella tjänster är verkligen en signal på att vi behöver intensifiera arbetet inom detta område än mer inte minst när det gäller norm – och attitydförändrande arbete säger Sara Avander, utvecklingsledare i arbetet mot mäns våld mot kvinnor, Länsstyrelsen i Norrbottens län

2016 och 2017 genomförde Länsstyrelserna i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland kartläggningar gällande prostitutionens omfattning i de fyra länen. Under sommaren/hösten 2020 genomförde Länsstyrelserna i Norrbotten och Västerbotten en kompletterande kartläggning gällande omfattning i de två länen.

Rapporten är tänkt att fungera som ett kunskapsunderlag och en lägesbild över efterfrågan på sexuella tjänster och prostitutionens omfattning och karaktär.

Kontakt

Eva Norlin

Regionskoordinator prostitution och människohandel region Nord

Telefon 0703-284869

Sara Avander

Samordnare i arbetet mot mäns våld mot kvinnor, Länsstyrelsen i Norrbottens län