Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Förbud mot allmänna sammankomster med fler än 8 personer i Norrbottens län

Från och med den 24 november 2020 gäller en gräns på max 8 personer även vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som har sittande deltagare

Landshövding Björn O. Nilsson har fattat beslutet efter samråd med Anders Nystedt, smittskyddsläkare i Norrbotten, och mot bakgrund av den senaste tidens ökade smittspridning av covid-19 i länet.

Regeringen har tidigare beslutat att det från och med den 24 november är förbjudet att ordna allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare. Undantaget är begravningsgudstjänster, urnsättningar och motsvarande arrangemang som kan genomföras om antalet deltagare inte är fler än 20 personer.

I regeringens beslut undantas även allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med sittande deltagare. För sådana arrangemang har regeringen beslutat om en gräns på 300 deltagare, men Länsstyrelsen har möjlighet att fatta regionala beslut om hur många deltagare som är tillåtna. Sedan den 10 november har en gräns på 50 deltagare gällt i Norrbotten. Det beslutet ändras från och med den 24 november till 8 deltagare.

- Det här beslutet har vi tagit med anledning av att antalet smittade i Norrbotten fortsätter att öka. Läget är allvarligt och nu måste alla göra vad vi kan för att bromsa smittspridningen, säger Björn O. Nilsson, landshövding i Norrbottens län.

Länsstyrelsen i Norrbottens beslut gäller tills vidare.

Frågor och svar - FAQ

I Norrbotten gäller ett tak för max åtta deltagare för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Detta gäller även med sittande deltagare. Regeringen har dock gjort undantag för allmänna sammankomster för religionsutövning som hålls med anledning av dödsfall, till exempel begravningar eller urnsättningar. Vid sådana får antalet deltagare vara maximalt 20.

Från och med den 24 november 2020.

Såväl regeringens förordning som Länsstyrelsens föreskrifter gäller tills vidare, men kommer att ses över löpande.

Privata fester och tillställningar är varken allmänna sammankomster eller offentliga tillställningar. Men vi behöver alla ta vårt personliga ansvar för att minska smittspridningen. Regeringen säger också att max 8 personer ska ses som normerande för alla typer av sammankomster.

Politiska sammanträden omfattas inte av beslutet. Däremot ska alla verksamheter, inklusive kommuner och regioner, förhålla sig till Folkhälsomyndighens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att minska smittspridningen och undvika att samlas inomhus.

Information om fullmäktige- och nämndssammanträden, Sveriges kommuner och regioners webbplatslänk till annan webbplats

Ja, det gäller för samtliga religiösa sammankomster. Det enda undantaget är religionsutövning som hålls med anledning av dödsfall.

Ordningslagen definierar allmänna sammankomster och offentliga tillställningar så här:

Allmän sammankomst:

  1. sammankomster som utgör demonstrationer eller som annars hålls för överläggning, opinionsyttring eller upplysning i allmän eller enskild angelägenhet,
  2. föreläsningar och föredrag som hålls för undervisning eller för att meddela allmän eller medborgerlig bildning,
  3. sammankomster som hålls för religionsutövning,
  4. teaterföreställningar, biografföreställningar, konserter och andra sammankomster för att framföra konstnärligt verk, samt
  5. andra sammankomster vid vilka mötesfriheten utövas.

Vad som sägs i lagen om allmänna sammankomster gäller även cirkusföreställningar.

Offentlig tillställning:

  1. tävlingar och uppvisningar i sport, idrott och flygning,
  2. danstillställningar,
  3. tivolinöjen och festtåg,
  4. marknader och mässor, samt
  5. andra tillställningar som inte är att anse som allmänna sammankomster eller cirkusföreställningar.

Polismyndigheten kontrollerar efterlevnaden av ordningslagen och föreskrifter beslutade med stöd av ordningslagen.

Om allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, Polismyndighetens webbplatslänk till annan webbplats

Kontakt

Anna-Maria Lundkvist-Monroy

Samordnare coronakansliet