Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Våld i fokus i Norrbotten under en vecka

Kampanjbild med logotypen för en vecka fri från våld. människor på rad som signalerar stopp med handen.

Foto: Shutterstock

Enligt BRÅ dödas en kvinna var tredje vecka i Sverige av en man hon har eller har haft en relation med. Statistiken visar att mäns våld mot kvinnor är ett omfattande samhällsproblem och man vet att mörkertalet är stort. Norrbotten deltar i kampanjen En vecka fri från våld och uppmärksammar det förebyggande arbete som pågår genom en rad digitala evenemang.

Våld finns i alla samhällsklasser och vilar på en grund av normer och värderingar. Men det går att förebygga. En vecka fri från våld uppmärksammar det viktiga förebyggande arbetet som pågår runt om i landet och i länet. Under veckan finns möjlighet att delta i föreläsningar, utställningar, filmvisning och författarsamtal i digital form. Nytt för i år är att fler kommuner och organisationer är med och arrangerar.

- Målsättningen vi arbetar utifrån är att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Att synliggöra problematiken och visa på att ansvaret för våldet ligger hos förövaren är grunden i arbetet. Att anordna en vecka fri från våld är en viktig del i arbetet och att vi gör det tillsammans visar att vi är många som arbetar mot samma mål, säger Sara Avander, utvecklingsledare i arbetet mot mäns våld mot kvinnor.

I Kalix kommun har man beslutat att aktivt jobba förebyggande mot våld.

- Mäns våld mot kvinnor är ett brott där kvinnan oftast är som mest utsatt i sitt eget hem av en person som står eller har stått henne nära. Därför måste vi exponera och prata om våldet. Det är viktigt att belysa att vi är många som gemensamt vill arbeta med frågan. Vi startar med denna vecka och kommer att jobba vidare med ett kommunövergripande femårsprojekt En kommun fri från våld, säger Malin Åberg, trygghets- och preventionssamordnare på Kalix kommun.

Program

På kampanjwebben finns aktuellt program och länkar till föreläsningarlänk till annan webbplats

Initiativet till #enveckafrifrånvåld kommer ursprungligen från Unizon och MÄN och arrangeras på flera platser runt om i Sverige. Den gemensamma visionen är ett samhälle fritt från våld.

Årets upplaga av En vecka fri från våld är ett samarbete mellan Arjeplogs kommun, Kalix kommun, Luleå kommun, Länsstyrelsen Norrbotten, Piteå Kommun, Rädda Barnen, Kvinnojouren Athena, Tjejjouren Luleå, Överkalix kommun och Övertorneå kommun

Kontakt

Malin Åberg

Trygghets- och preventionssamordnare, Kalix Kommun