Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Tema för nästa programperiod 2021-2027?

Nu kan du vara med och tycka till om vilka teman som ska prioriteras under Kolarctics nya programperiod. Besvara vår enkät senast 18 december.

Just nu pågår förberedelserna inför nästa arktiska gränsöverskridande samarbetsprogram Kolarctic 2021-2027. Vi vill gärna få in synpunkter från invånare och intressenter i programområdet, och vill därför ta del av vad du tycker att vi ska prioritera framöver. Din medverkan är viktig för oss.

I samarbetsprogrammet ingår följande regioner:

  • Lappland
  • Norrbotten
  • Troms och Finnmark
  • Nordland
  • Murmansk
  • Arkhangelsk
  • Nenets autonoma distrikt.

Svara på några frågor

Fyll i den här enkäten på engelska, ryska, svenska, finska eller norska. Du ändrar språk genom att klicka på språkknappen längst upp till höger.

Enkät "Kolarctic 2021-20207 program: teman för nästa programperiod"länk till annan webbplats

Stort tack för hjälpen!

Kontakt