Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Efterlevnad av rekommendationer, riktlinjer och råd vecka 45 samt goda exempel på åtgärder

Uteservering under sommaren med mycket folk

I veckans rapportering upplever flertalet län att det är rekommendationen om att hålla avstånd som är svårast att följa. Det gäller alla åldersgrupper. Länen ser försämringar i efterlevnaden i livsmedelsaffärer och uttrycker behov av förtydligande information av de skärpta allmänna råden.

Försämringar i efterlevnaden

Minst fem län rapporterar om försämringar i efterlevnaden och 17 län rapporterar att rekommendationen om att hålla avstånd och att undvika trängsel är svårast att följa för alla åldersgrupper. Det är fortsatta försämringar inom flera verksamheter och denna vecka ser man även försämringar inom livsmedelsaffärer.

Vid generella iakttagelser i samband med tillsynsbesök rapporterar flera län om trängsel på restauranger, barer och gallerior.

Vidtagna åtgärder och goda exempel

Flera län rapporterar att verksamheter erbjuder handsprit och möjlighet till handtvätt samt om begränsning i antalet besökare i verksamheter. Uppvidinge kommun har samtal med föreningar, trossamfund och andra som genomför evenemang med publik upp till 300 personer, så att de gör tillräckliga anpassningar gällande Folkhälsomyndighetens riktlinjer. I Blekinge har Länsstyrelsen haft möte med smittskyddsläkare och större industrier i länet med syfte att förebygga och undvika klustersmitta på företag och industrier. I Varbergs kommun genomförs övningar på högstadiet i distans/fjärrundervisning med syfte att vara förberedda om skolan tvingas bedriva undervisning på distans. På Gotland har idrottsföreningar anpassat vissa verksamheter för att minska risken för smittspridning, utifrån riktlinjerna om max 300 besökare. Bland annat har man haft en genomgång av länets stora idrottsarena tillsammans med smittskyddsläkaren och tagit fram en placeringskarta för hur publiken kan sitta säkert, man har infört läktarvärdar och satt upp skriftlig information. Alla lag som har publikevenemang har uppmanats att ta fram egna planer för hur publiken ska hanteras på ett säkert sätt.

För fler goda exempel se länkad sammanfattning.

Här kan du läsa sammanfattningen för vecka 45

Läget i Norrbotten vecka 45

Sammanställningen nedan grundar sig på den rapportering som länets kommuner och andra aktörer gör till Länsstyrelsen.

Vi har en ökad smittspridning i Norrbotten och det är viktigt att alla håller ut och fortsätter följa rekommendationerna.

Läget i Norrbotten när det gäller den generella efterlevnaden av rekommendationer är liknande det som rapporterades förra veckan. Majoriteten av kommunerna rapporterar om fortsatta problem när det gäller att hålla avstånd på restauranger och caféer. Ett flertal kommuner rapporterar även om samma problem i butiker, gallerior, idrott- och träningsanläggningar samt vid en del allmänna sammankomster.

På hotell, vandrarhem och liknande verksamheter samt när det gäller friluftsliv och olika besöksmål så följer besökarna rekommendationerna i stor utsträckning, både när det gäller att hålla avstånd och att ha en god handhygien. Enligt rapporterna tillhandahåller de verksamheterna även bra information till sina gäster och besökare.

Kollektivtrafiken

Även inom kollektivtrafiken så är trängsel och svårt att hålla avstånd den största utmaningen, framförallt i de större kommunerna. En kommun rapporterar även om överfulla bussar i morgontrafiken.

Under vintertid sker en ökning av antalet resande vilket medför ökad trängsel på vissa linjer.

Goda exempel på vidtagna åtgärder

En kommun har fokuserat på att förklara bakgrunden till de rekommendationer och råd som gäller, t.ex. varför man måste tvätta händerna i 20 sekunder. Inläggen har fått mycket respons och delningar i sociala medier och kommunen planerar att göra fler liknande insatser framöver.

Begränsningar i antalet gäster som får vistas i kommunens badhus. Avstängda skåp för att lättare hålla avstånd.

Om Länsstyrelsernas uppdrag

Länsstyrelserna har fått i uppdrag att följa hur Folkhälsomyndighetens rekommendationer, riktlinjer och råd gällande inrikesresor och sommaraktiviteter efterlevs och vidta åtgärder vid behov. Länsstyrelserna har även fått i uppdrag att sprida information och goda exempel på åtgärder vid en identifierad bristfällig efterlevnad av rekommendationer, riktlinjer och råd vid inrikesresor. Enligt regeringsuppdragen är syftet att regeringen löpande ska få nationella lägesbilder från länsstyrelserna för att kunna vidta nödvändiga åtgärder om det finns indikationer på en ökad smittspridning i landet. Syftet är även att bidra till att minska riskerna för ökad spridning av det virus som orsakar sjukdomen covid-19.

I genomförandet av uppdragen ska länsstyrelserna samverka med Folkhälsomyndigheten, regionerna, företrädare för kommunerna samt andra berörda aktörer inom sina respektive geografiska områden. Om det i lägesbilderna framkommer att rekommendationerna inte efterlevs kan länsstyrelserna i samverkan och dialog med region, kommuner och smittskyddsläkare lyfta upp till regeringen om behov finns att vidta åtgärder.

Kontakt

Anna-Maria Lundkvist-Monroy

Samordnare BD coronakansli