Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Livsmedelsstrategin siktar på 2030

Uteservering under sommaren med mycket folk

Nu reviderar vi Norrbottens livsmedelsstrategi med sikte på 2030.

Den 10 november genomförs ett uppstartsseminarie för revideringsarbetet med Nära Mat, Norrbottens livsmedelsstrategi. Arrangemanget kommer genomföras digitalt och drygt 110 deltagare har anmält sig för att delta.

— Det känns väldigt spännande att rikta blicken framåt i arbetet tillsammans med så många branschföreträdare i länet. Äntligen, vi blev tvingade att ställa in den planerade aktiviteten i våras, men nu kan vi genomföra detta på ett nytt sätt, säger Hulda Wirsén, samordnare för Nära Mat.

Dagen riktar sig till aktörer i livsmedelskedjan men också finansiärer, regionala politiker och tjänstemän. Målsättningen är att presentera en ny reviderad strategi under 2021.

Kontakt