Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Utredning av säkrare roddleder längs Kungsleden

Två vita roddbåtar på en strand. Foto.

Efter inlägg i sociala medier om Kungsleden och dess roddleder vill Länsstyrelsen förtydliga hur arbetet med översynen av roddlederna längs Kungsleden bedrivs och vad som ligger till grund för arbetet.

Våra statliga fjälleder har en stor betydelse för allmänhetens möjligheter att få uppleva fjällmiljön. Lederna är en viktig infrastruktur för naturturismen i regionen. Längs de cirka 250 milen statlig led som finns i Norrbottens län pågår ett ständigt arbete med förvaltning, översyn och utveckling. Akuta insatser då till exempel vårfloden sliter loss broar längs lederna varvas med mera långsiktiga utredningar, även de ofta kopplade till säkerhetsfrågor. Vid större åtgärder eller förbättringsprojekt sker så långt det är möjligt dialog med olika intressenter och berörda aktörer.


Sedan några år tillbaka har olika aktörer uppmärksammat Länsstyrelsen på de säkerhetsproblem som tycks bli allt vanligare vid våra roddleder längs det statliga ledsystemet. En roddled är en plats där det finns roddbåtar utplacerade för att vandrare själva ska kunna ro över. Länsstyrelsen uppmärksammade i sin tur Naturvårdsverket, som är centralt ansvarigt för det statliga ledsystemet, på problematiken och en utredning påbörjades.


Som alltid i komplexa ärenden görs olika inspel och man vrider och vänder på problematiken ur många olika aspekter. I utredningen ingår att titta på roddledernas längd, dragning, och även möjligheterna att ta bort en roddled eller dra om en led så att rodd kan undvikas eller kortas. Intill roddlederna erbjuder kommersiella båtaktörer båttrafik till vandrare, något som också ingår i utredningsarbetet. Parallellt med utredningen har vi jobbat med informationen och utrustningen vid roddlederna.


Utredningen av roddlederna genomförs i dialog och samråd med berörda aktörer. Länsstyrelsen vill givetvis hitta en lösning som är så bra som möjligt ur så många aspekter som möjligt. Därför genomförs utredningen med utgångspunkt från ledens funktion för vandrares möjligheter att uppleva storslagna fjäll och fjällsäkerhet och med hänsyn till natur- och kulturmiljön, rennäringens intressen samt till näringsverksamhet och boende i närheten av leden. Detta i enlighet med riktlinjerna för förvaltningen av det statliga ledsystemet.


Utredningen kommer när den är färdig att presenteras för Naturvårdsverket, som sedan fattar beslut om eventuella förändringar. Utredningen med dess olika förslag kommer finnas tillgänglig att ta del av för alla som så önskar.

Ytterligare förtydliganden

  • I ett Facebook-inlägg nämns planer på leder i Rapadalen/Sarek. Detta finns inte med som alternativ i utredningen.
  • I ett inslag i medierna i somras förekom missvisande informationen att det finns en riktlinje att ”Kungsleden ska vara gratis”, något som också nämns i vissa Facebook-inlägg. Något sådant ställningstagande finns inte inom förvaltningen av det statliga ledsystemet.

Kontakt