Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Hur får vi bättre vatten?

Rapadalens dalgång i Sareks nationalpark, Jokkmokks kommun i Norrbottens län. 

Vårt vatten påverkas av flera faktorer, försurning, övergödning och miljögifter från hushåll, fritidsbåtar och industrier. Men det finns lösningar på problemen. Vattenmyndigheterna föreslår nu 59 åtgärder för att förbättra Sveriges sjöar, älvar och grundvatten. De fem vattenmyndigheterna samråder från 1 november till den 30 april 2021.

– Att förvalta våra vatten på ett hållbart sätt är fråga som berör hela samhället. Tillgång till vatten är grundläggande för i stort sett alla människans behov, alltifrån matproduktion och dricksvatten till industri och vattenkraft. Vatten av god kvalitet är alltså inte bara en miljöfråga utan en samhällsfråga- kanske den största, säger Johanna Söderasp, vattenvårdsdirektör i Bottenvikens vattendistrikt.

Vattenmyndigheterna i Sveriges fem vattendistrikt har tagit fram samrådspaketet ”Planer och åtgärder för vattenarbetet 2021–2027”. Nu vill vattenmyndigheterna gärna ha in åsikter och synpunkter på hur planerna och åtgärderna kan förbättras. Synpunkter ska lämnas senast den 30 april 2021. Mer information finns på vattenmyndigheternas webbplats: www.vattenmyndigheterna.se/samradlänk till annan webbplats

Därför samråder vi

Alla länder inom EU arbetar sedan år 2000 med en gemensam vattenpolitik som styrs av vattendirektivet. Som medlem i EU har Sverige krav på sig att våra vattenmiljöer ska förvaltas på ett hållbart sätt. Vattenmyndigheterna har nu sammanställt en stor mängd information, med uppdrag från regeringen, om hur våra vatten mår och kan konstatera att det finns mycket som behöver förbättras för att våra vattenresurser ska vara hållbara under lång tid.

Samarbete med Havs- och vattenmyndigheten

Samarbete med Havs- och vattenmyndigheten
Parallellt med vattenmyndigheternas samråd genomför Havs- och vattenmyndigheten samråd om åtgärdsprogram för havsmiljön. Eftersom det finns nära kopplingar mellan de båda samrådensamarbetar vattenmyndigheterna och Havs- och vattenmyndigheten kring samrådet.

Kontakt