Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Jämställdhetsminister Åsa Lindhagen besökte verksamheter för våldsutsatta i Luleå

Åsa Lindhagen, jämställdhetsminister, Malin Edin, Una Norrbotten, Annika Hellgren, Länsstyrelsen och Sara Avander, Länsstyrelsen. Foto: Länsstyrelsen

Jämställdhetsminister Åsa Lindhagen har besökt Centrum mot våld i Luleå för att se hur arbetet med länets resurscentrum för hedersutsatta utvecklas.

Jämställdhetsminister Åsa Lindhagen har besökt Centrum mot våld i Luleå för att se hur arbetet med länets resurscentrum för hedersutsatta utvecklas. I dag finns Una Norrbotten, ett regionalt kompetensteam mot våld och hedersrelaterat förtryck som stöttar yrkesverksamma genom regelbunden kompetenshöjning och erfarenhetsutbyte.

- Norrbotten är ett län med stora avstånd och det är av stor betydelse att det finns digitala lösningar för att förse yrkesverksamma i Norrbotten med rätt verktyg för att kunna hjälpa personer som utsätts för hedersrelaterat förtryck och våld. Det är också viktigt att hålla kunskapen färsk om inte frekvensen av ärenden är så hög men komplexiteten är stor, säger Annika Hellgren, Länsstyrelsen i Norrbottens län.

Även om Una Norrbotten i dagsläget fokuserar på att höja kompetensen hos länets yrkesverksamma låg fokus under stadsrådets besök på de direkt utsatta som är den huvudsakliga målgruppen för uppdraget. Jämställdhetsministern betonade vikten av stöd till unga som är utsatta för hedersrelaterat förtryck och våld och lyfte bland annat det är att fler reagerar på tomma skolbänkar i skolorna efter loven och ifrågasätter var barnen försvunnit.

Annika Hellgren, Länsstyrelsens koordinator för arbetet med resurscentrum, Sara Avander, Utvecklingsledare i arbetet mot mäns våld mot kvinnor på Länsstyrelsen och Una Norrbottens samordnare Malin Edin, Luleå kommun berättade för jämställdhetsministern om länets förutsättningar och behov för att arbeta med frågorna utifrån uppdraget.

- Vi behöver outtröttligt arbeta för att barns och ungas rättigheter inte kränks och inte glömma bort de barn och unga som är utsatta för hedersrelaterat förtryck och våld. Arbetet på området utvecklas och blir bättre hela tiden men fortfarande hör vi om unga vars utsatthet inte tas på allvar och ursäktas. Även om alla har rätt till sin kultur, tradition och religion så får vi aldrig acceptera handlingar som kränker barns rättigheter och går emot svensk lagstiftning. Gör vi det så sviker de utsatta barnen och det får aldrig ske.

Om regeringsuppdraget

Länsstyrelsen i Norrbotten har ett regeringsuppdrag att stödja utvecklingen av ett myndighetsgemensamt resurscentrum mot våld och hedersrelaterat våld och förtryck. Norrbotten är ett av fyra pilotlän i regeringens satsning.

Kontakt