Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Interreg Nord stärker det gränsöverskridande samarbetet med nya satsningar

Flicka cyklar på skogsväg.

Foto: Länsstyrelsen

Interreg Nord-programmets båda styrkommittéer för Nord och Sápmi har beviljat 9 nya gränsöverskridande projekt som stärker kulturen, den offentliga sektorn, näringslivet och arbetsmarknaden i programområdet. Det gemensamma prioriteringsmötet genomfördes digitalt den 6 oktober.

Styrkommittén för Sápmi beviljat ett projekt medan styrkommittén för Nord har beviljat åtta. Bland de åtta finns projektet ”Interreg Battery Region” som ska ta fram en gränsöverskridande kompetensförsörjningsstrategi för batteribranschen med Region Västerbotten som samordnande stödmottagare.

- Tanken bakom projektet är att ta fram specifika utbildningar som kan ge anställningsmöjligheter i en ny och växande bransch, förklarar Iiris Mäntyranta, programchef för Interreg Nord, på Länsstyrelsen. - Därför ska också utbildningarnas innehåll utformas utifrån batteriindustrins önskemål.

En annat projekt som beviljas medel ska utveckla gränsöverskridande natur- och kulturvärden vid paketering av cykelutflykter i de norra delarna av Finland, Sverige och Norge. Det är syftet med projektet “STIL - Slow travel in northern rural landscapes - routes for leisure biking”.

- Detta projekt är ett exempel på en allt större efterfrågan på resande till närliggande platser och utomhusaktiviteter, en tydlig effekt av Corona-pandemin, menar Iiris Mäntyranta.

Det projekt som Styrkommittén Sápmi prioriterat är ”Sámis on the coast - Beavnardahke II”. Syftet med detta är att öka kunskapen om det samiska kulturlandskapet och det sydsamiska språket i södra Norrlands och Tröndelags kustområden. Dessa kustområden har en lång samisk historia, men är relativt dåligt dokumenterade och tillgängliggjorda i jämförelse med fjällområdena. Bakom projektet står stiftelsen Gaaltije i Staare/Östersund tillsammans med Saemien Sijte i Snåase/Snåsa.

Logotyp Interreg Nord Europeiska utvecklingsfonden, högerställd

Kontakt