Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Landshövdingen delade ut pris för Årets mentorer

En bra mentor är en förebild, som bjuder på kunskaper och kontakter som ger andra företagare större chans att lyckas.
Den 5 oktober delade landshövding Björn O. Nilsson ut Almis och NyföretagarCentrums pris för Årets mentorer i Norrbotten.

Lulebon Annika Högström och Majvor Müller har utsetts till Årets Mentorer i Norrbotten. Det skedde vid en ceremoni på Residenset i Luleå under måndagen och prisutdelare var landshövding Björn O. Nilsson. 

— Hon har gett oss perspektiv utifrån på att se företagandet på en annan nivå, säger Annikas adept Magnus Forsberg, VD på golv- och väggbeläggningsföretaget Golvteknik i Luleå AB. 

— Jag fick allt jag önskat och mycket mer i min mentor Majvor Müller, summerar Majvors adept Sabrina Suikki sitt mentorår.

Om mentorprogrammen

Utmärkelsen Årets Mentor Växa delas ut av Almi Företagspartner, som på uppdrag av Näringsdepartementet driver mentorprogram för tillväxtföretag. Genom Almi får en adept under ett år tillgång till en mentor som ställer upp ideellt.

Priset Årets Mentor Starta delas ut årligen till en mentor inom NyföretagarCentrum Nords mentor/adeptprogram som bidragit starkt till etablering och utveckling av ett nytt företag och bedöms vara en god förebild för andra företagare i tidigt skede.

Fundera och bearbeta med strategiska frågor

Annika Högström är idag ägare av Läkarjouren i Luleå men lägger stor del av sin tid även på engagemang av andra åtaganden.

Adepten Magnus Forsberg pekar på hur engagerad och kunnig hans mentor är.

— Annika delar med sig helhjärtat och generöst av både hennes egen personlighet, hennes roll som företagare och alla de erfarenheter hon tagit del av, säger adepten.

Annika blev även Årets Mentor i Norrbotten 2016 och har hjälpt fler adepter under deras tillväxtresor.

Gett oss ett strukturerat tänk

Adepten är VD i Golvteknik i Luleå AB, ett fullserviceföretag inom golv, där de huvudsakliga verksamhetsområdena är flytspackling, golvläggning och plattsättning, samt även byggentreprenader i olika omfattning.

Företaget har under Annikas år som mentor sett en tillväxtökning, varav en stor del kan kopplas till de erfarenheter adeptbolaget fått ta del av.

— Annika har skapat en struktur, medvetenhet och framförallt ett sinne att förstå rollen med att vara ägare och ledning i företaget. Annika skapade insikt i processens kedja och visade på struktur för att bena ut detaljer i vad som kommer bli viktigt i både beställningsprocessen men även interna detaljer. Hon visade öppenhjärtigt hur de gått tillväga på Läkarjouren för att tydliggöra metodiken.
Vi har utifrån detta kunna sätta vår egen process för att så småningom kunna ta tag i detaljer för att skapa en bättre helhet inom företaget, berättar man från adeptbolaget Golvteknik.

Den 5 oktober delade landshövdingen ut Almis och nyföretagarCentrums pris för Årets mentorer i Norrbotten.

Juryns motivering Årets Mentor Växa

Årets mentor har, genom lyhördhet gentemot var och en av adepterna och deras roller i adept-bolaget, guidat trion till ett utvecklat ledarskap genom att bidra med sina personliga erfarenheter som företagsledare och styrelseledamot. Mentorn har bidragit med en förståelse av ägar- och ledarrollen samt stärkt adepterna i strategisk kundhantering. På ett tryggt, engagerande och strukturerat sätt har mentorn delgett sin kunskap och sina insikter från processtyrning och utveckling. Som ett resultat av mentoråret har utvecklade verksamhetssystem implementerats och bolaget uppvisar en tydlig positiv tillväxt-utveckling

Årets mentor i kategorin Mentor Växa är Annika Högström.
Annika erhöll även denna utmärkelse även 2016.

Juryns motivering Årets Mentor Starta

Årets mentor Starta Företag har med sin erfarenhet, lyhördhet och drivkraft stärkt sin adept både som person och som företagare. Mentorskapet har lett till en konkretiserad företagsvision, ett utvecklat säljarbete samt har underlättat uppstarten av adeptens företag. Mentorn har även haft en viktig roll som energigivande inspiratör och förebild med ett starkt engagemang för kvinnors företagande.

Årets mentor i kategorin Mentor Starta är Majvor Müller.

Kontakt