Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

5 miljoner kronor till beviljade projekt

Totalt har Längmanska Företagarfonden beviljat 5 005 000 kronor i bidrag till lokala samverkansprojekt.

Längmanska företagarfondens övergripande mål är att finansiera samverkansprojekt vilka med miljöhänsyn skapar affärsmöjligheter för länets näringsliv.

Längmanska fonden satsar dels i projekt av branschuppbyggande/branschutvecklande karaktär, dels i direkta företagssamverkansprojekt med inriktning mot olika delar av affärsutveckling. Längmanska företagarfonden har en årlig budget på cirka 5 miljoner kronor att satsa i olika projekt.

Vid ett möte den 23 september beslutade styrelsen för Längmanska Företagarfonden att bevilja nedanstående projekt totalt 5 005 000 kronor.

Längmanska Företagarfonden beviljade nedanstående projekt

Sökande

Projekt

Malin Winberg AB

Boostcamp för kvinnliga företagare och entreprenörer i Norrbotten

Team Tools Sweden AB

TEAMPAY

Boden Utveckling AB

Datacenter – Växthus

FCV Sverige AB

Storytelling och digital kommunikation som skapar närvaro där unga finns

Swerim AB

Feedstock AM

Luleå tekniska universitet

Green Fuels

Ung Företagsamhet i Norrbotten

UF för alla

Region Norrbotten/Resurscentrum för konst

Formstark Norrbotten

Luleå tekniska universitet

Ny fluorfri vallningsteknik


Kontakt