Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Landshövdingen kommenterar höstbudgeten: Flera delar i budgeten bra för Norrbotten

Björn Nilsson landhövding

Budgetpropositionen för 2021 består i stor utsträckning av satsningar på Sveriges ekonomi och välfärd som en följd av Corona-pandemin. Budgeten innehåller också förslag på riktade satsningar inom flera utgiftsområden som är viktiga för Norrbottens utveckling.

Extra satsningar föreslås bland annat inom landsbygdssektorn, försvaret, krisberedskap och miljö- och naturvård.

Landsbygdsprogrammet föreslås få totalt 700 miljoner kronor extra nästa år och det kan betyda ett värdefullt tillskott för ett glesbygdslän som Norrbotten. Satsningarna på försvar och krisberedskap är också viktiga för vårt län. Inte enbart för att vi har omfattande försvarsverksamhet i länet, utan även för att det innebär ett tillskott till pågående utveckling av länets civila försvar och Norrbottens krisberedskap.

Anslagsökning till miljö- och naturvårdsområdet

Inom miljö- och naturvårdsområdet föreslår regeringen en anslagsökning med 35 procent. Här finns satsningen på klimatomställning som exempelvis innebär skattelättnader för användning av grön teknik och en förlängning av klimatklivet. Satsningar på naturvårdsområdet är inte minst viktigt för Norrbotten som utgör en fjärdedel av Sveriges yta med en natur som i stor utsträckning är unik för vårt land.

I vilken omfattning Norrbotten kommer att få ta del av dessa satsningar återstår att se, men de hör alla till områden som är viktiga för Norrbotten och länets fortsatta utveckling.

Statlig samordning på regional nivå viktig

I höstbudgeten lyfter regeringen även fram den statliga samordningen på regional nivå som avgörande för att regeringens mål ska nås, framför allt vid kriser som den vi upplever just nu. Regeringen påpekar att man därför kommer att fortsätta arbeta för att länsstyrelserna ska ha goda förutsättningar att samordna statliga myndigheters insatser och främja samverkan mellan relevanta aktörer i länet.

 

Björn O. Nilsson
Landshövding i Norrbottens län

Kontakt