Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Elfiske ska öka kunskapen om fiskebestånden i Kemiälven

Personer bedriver elfiske

Foto: Stefan Stridsman, Länsstyrelsen Norrbotten

I det svensk-finska samarbetsprojektet EMRA bistår Länsstyrelsen i Norrbotten med utrustning och kompetens för att öka kunskapen om fisken och reproduktionen.

Länsstyrelsen har besökt Kemi älv och elfiskat på två platser längs älven med finansiering från EU:s utvecklingsfond inom Interreg Nord.

— Traditionellt elfiske utförs genom att man vadar längs stränderna och fångar fisk men Länsstyrelsen har erfarenhet av att bedriva elfiske med en så kallad elfiskebåt vilket också gör det möjligt att fiska djupare vatten, säger Stefan Stridsman, Fiskeutredningsgruppen (FUG) på Länsstyrelsen i Norrbotten.

I korthet går elfiske till så att ett elektriskt spänningsfält skapas i vattnet så att fisken bedövas varvid fisken kan tas upp för att förvaras i en syresatt vattentank. Därefter genomförs provtagning (artbestämning, längdmätning, vägning och eventuell annan undersökning) av den fångade fisken för att därefter återutsättas levande.

— Med hjälp av elfiske är det möjligt att studera fiskbestånd och undersöka reproduktionen i ett område. Metoden är effektiv och efter fisket återutsätts fisken, fortsätter Stefan Stridsman.

I projektet EMRA samarbetar Länsstyrelsen i Norrbotten med Vattenfall Vattenkraft AB, Havs- och Vattenmyndigheten samt ett antal aktörer i Finland.
De geografiska områdena är Lule älv och Kemi älv, samt dess biflöden.
Kemi älv, med sina 550 kilometer är Finlands längsta älv, kraftigt reglerad av vattenkraft.

Utbyggnaden av vattenkraft innebar att en av Europas viktigaste älvar för laxproduktion påverkades negativt precis som öring och harrstammarna.
Vattenkraftsbolagen är enligt miljödomar skyldiga att sätta ut fisk (lax, havsöring, insjööring, sik och nejonöga) som kompensation för den fiskeskada som utbyggnaden orsakat.

— Det är bra att vi genom EU-finansierade projekt kan ha samarbete över landsgränserna och utbyta erfarenheter och kunskap och få mer kunskap om fiskepopulationerna i Kemi älv, säger Erkki Jokikokko, forskare vid Naturresursinstitutet, Finland.

Kontakt