Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Lokal naturvård uppmärksammas den sista helgen i augusti

Sjö med sommarhimmel och vass

Foto: Mostphotos

Den sista helgen i augusti genomförs lokala naturvårdens dagar över hela landet. Arrangemanget syftar till att genom olika aktiviteter visa hur kommuner och lokala aktörer arbetar med att bevara och tillgängliggöra naturen. Många projekt har genomförts med stöd av den lokala naturvårdssatsningen, LONA-bidraget.

Lokala naturvårdens dagar är en möjlighet för kommunerna i Norrbotten att skapa engagemang för naturen hos allmänhet, skolor och förskolor. Det är också ett tillfälle att informera om olika projekt och planer för att bevara och tillgängliggöra naturen. Det kan handla om pärlor att upptäcka, områden som restaurerats eller satsningar på tillgänglighet.

- Vi vill uppmuntra kommuner och föreningar som jobbar med naturvård och med att tillgängliggöra naturen att använda detta tillfälle för att visa upp allt bra som görs för naturen och allt som finns att uppleva, säger Victoria Bystedt, friluftslivsamordnare på Länsstyrelsen Norrbotten.

Naturvårdsverket och länsstyrelserna kommer uppmärksamma och sprida information om arrangemangen på sina webbplatser. Informationspaket med foldrar, reflexvästar och en banderoll till arrangemanget kan beställas från Naturvårdsverket. Beställning av paketen görs till LONA-support@naturvardsverket.se senast den 1 augusti.

För frågor kontakta Victoria Bystedt, Länsstyrelsen Norrbotten eller Veronica Axelsson, nationell LONA-samordnare på Naturvårdsverket.


Kontakt

Veronica Axelsson

Nationell LONA-samordnare