Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Sverige fortsätter öva totalförsvar

Totalförsvarsövning 2020 vatten berg

Planeringen fortsätter för Totalförsvarsövning 2020 där samtliga länsstyrelser och totalt 400 aktörer övar på att försvara Sverige mot ett väpnat angrepp. Flera delar har genomförts och nu återstår övningsdelar på regional nivå samt en nationell del där fokus är på prioriteringar av resurser. På grund av pandemin har de flyttats fram och planeras genomföras under senhösten 2020 samt under 2021.

– Att öva för att stärka vår kunskap och vår förmåga är väldigt viktigt. Med den osäkerhet som covid-19 innebär så är vi glada att verksamheten kan flyttas fram och anpassas efter Folkhälsomyndighetens rekommendationer så att vi inte missar chansen till övning, säger Anders Öhlund, chef för enheten för samhällsskydd.

Deltagare i övningen förutom länsstyrelserna är andra statliga myndigheter, regioner, kommuner, Sveriges Radio, Sveriges Television, Svenska Kyrkan samt frivilliga försvarsorganisationer. Alla övar för att tillsammans försvara Sverige. Övningen leds och samordnas av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Försvarsmakten.

Ändrad tidplan och ändrade format

Den nationella övningsdelen består av tre delar:

1. Sambandsprov

2. Ta fram lägesbilder

3. Prioritering av resurser som exempelvis drivmedel eller sjukvårdsmateriel

De övningsdelarna planeras pågå från slutet av året och in i nästa år.

Många av de som hunnit öva i de regionala övningarna berättar att man under hanteringen av coronapandemin har haft stor nytta av de erfarenheter man tog med sig från övningen. I syfte att omhänderta erfarenheter och diskutera hur man kan applicera den skarpa hanteringen under våren till ett totalförsvarsperspektiv, ser övningsledningen över möjligheten till att genomföra ett erfarenhetsutbyte mellan berörda aktörer.

Kontakt