Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Utflykt ska öka kunskapen hos barn

barn leker vid vatten

Skolutflykterna ska öka kunskapen hos barnen. Foto: Länsstyrelsen

Länsstyrelsen vill öka kunskapen av att miljöåterställa vattendrag hos skolungdomar. Under två utflyktsdagar till Vitbäcken (Ávrasjjåhkå) får de lära sig mer om den biologiska mångfalden i vattenmiljöer och arbetet med att återskapa en mer mångsidig miljö för bland annat fiskar.

Media bjuds in att delta under utflyktsdagarna.
Datum: 9-10 september
Tid: 09.00-13.00
Färdbeskrivning: Vitbäcken, Jokkmokk. Se bifogad karta.

Just nu håller Länsstyrelsen på att miljöåterställa delar av Vitbäcken för att vattendraget ska få tillbaka de ekologiska funktioner som försvann under flottningsepoken. Bland annat läggs stenblock tillbaka i vattendragen och fiskars lekbottnar återskapas. I samarbete med Västra skolans årskurs 4 och 5 i Jokkmokk anordnar Länsstyrelsen utflykter till Vitbäcken (Ávrasjjåhkå) den 9-10 september.

— På förmiddagarna kommer vi att visa arbetet med att återställa miljöer som fanns innan flottning. Vi kommer även att visa el-fiske, en metod som används för att följa upp hur återställningen fungerar. På eftermiddagarna har eleverna möjlighet att lära sig mer om livet i vattendraget och förhoppningsvis ser vi flodpärlmusslor, säger Magnus Johansson projektledare ReArc.

Utflykten möjliggörs av projektet ReArc (Ecologial Restoration of Artic Rivers) som är ett samarbete mellan Sverige, Norge, Finland och Ryssland.

— Vi hoppas dagarna vid Vitbäcken ger kunskap om den biologiska mångfalden i vattenmiljöer och arbetet med att återskapa en mer mångsidig miljö för bland annat fiskar, säger Magnus Johansson.

Projektet finansieras av Kolarctic, Havs- och Vattenmyndigheten och Vattenfall.
Det övergripande målet för Kolarctic CBC programmet är att främja en hållbar ekonomi och en attraktiv region, där invånare och besökare kan njuta av den arktiska naturen och naturresurser används på ett hållbart sätt.

Kontakt